Fiscaliteit

Elke ondernemer is er zich van bewust dat een niet te onderschatten deel van de gerealiseerde winst doorstroomt naar belastingen. Het vermijden van een al te hoge fiscale druk is niet minder dan noodzakelijk om uw ondernemersdoelen te realiseren.

Wij staan in voor:

  • aangifte vennootschapsbelasting, personenbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners
  • BTW-aangiftes, intra-communautaire opgaven, jaarlijkse klantenlisting
  • afhandeling van fiscale controles
  • fiscale planning op basis van tussentijdse rapportering en prognoses