Nieuwsbrieven

Regelmatig proberen wij onze klanten op de hoogte te houden via periodieke nieuwsbrieven (minstens driemaandelijks). Inhoudelijk hebben we het over belangrijke data voor allerhande formaliteiten, onze interne organisatie en uiteraard belangrijke fiscale aandachtspunten.

 • Verhoging onvoldoende voorafbetalingen stijgt naar 9 %
 • Betalingen aan belastingparadijzen
 • Verlaagd btw-tarief 6% voor sloop- en heropbouw
 • Uitbreiding antimisbruikbepaling, Tijdelijke verhuis
 • Wijzigingen btw vanaf 1 januari 2024
 • Verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting
 • Verbruikte elektriciteit wagen – belastbaar voordeel van alle aard
 • Verlieslatende nevenactiviteit – overdreven kosten geweigerd, WVV: aanpassing statuten tegen 31/12/2023
 • Verborgen boekhouding – btw-aftrek op aankopen geweigerd, UBO-register: meer dan 4 miljoen euro boetes, Woning in vennootschap: rechtspraak 2023
 • Belastingvermindering voor laadstations, Zomerregeling 2023
 • Hoe kan u uw werknemers fiscaal voordelig belonen voor hun harde werk?
 • Onderhoudsgelden – aftrek in personenbelasting
 • Laattijdige btw-aangifte: nieuwe sancties, Aangifte personenbelasting – aanslagjaar 2023: Tax-on-web beschikbaar, Kilometervergoeding
 • Verplichting elektronische facturatie
 • ‘btw medecontractant’ – werk in onroerende staat
 • WVV: aanpassing statuten tegen 31/12/2023
 • Geschenk of schenking?, Op naar 2023!
 • Nieuwe controletermijnen = nieuwe termijn bewaarplicht, Lusthuis - werkelijke prestaties bestuurder
 • Energiecrisis: algemeen betaaluitstel, Bijzondere btw-rekening, Aangifte belasting-niet inwoners
 • Inflatie - Prijsherziening, Indiciair tekort - handgift
 • Buitenlandse btw: terug te vragen tegen 30/09/2022, 80%-grens aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders
 • Blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming
 • Voorstel van vereenvoudigde aangifte, Ruimere ficheverplichting voor onkostenvergoedingen
 • Doorgeefschenking
 • Belastbaarheid van meerwaarde op aandelen
 • Aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, Steun aan Oekraïne
 • Aangifte buitenlands onroerend goed, Betalingstermijn factuur: maximum 60 dagen
 • Werken in onroerende staat – attest 6% btw afgeschaft
 • VVPRbis – verstrenging vanaf 01/01/2022, 2021 is voorbij
 • Fiscaliteit bij relatiegeschenken
 • Fiscaliteit bij verhuur garages
 • Half miljard euro ‘slapende tegoeden’miljard euro ‘slapende tegoeden’, Verzekeringen voor zelfstandigen
 • Winwinlening
 • Blijft het fiscaal stelsel van auteursrechten bestaan?, Belastingverhoging op laattijdig aangegeven inkomsten, Vlaams Beschermingsmechanisme 9
 • Voorafbetalingen – rekeninguittreksel en wijziging van bestemming, 'Accountants en belastingadviseurs: vriend of vijand?' (artikel Trends), Vlaams Beschermingsmechanisme 7
 • Kanaal Z – Alle Zaken op een Rijtje, BTW vrijstellingsregeling kleine ondernemingen, Fiscale aftrekbaarheid van giften
 • Vlaams Beschermingsmechanisme 6, UBO-register: jaarlijkse bevestiging, Controleverslag in MyMinfin
 • Kadastraal inkomen voor buitenlandse onroerende goederen, Vlaams Beschermingsmechanisme 5
 • Verlenging steunmaatregelen, Vlaams Beschermingsmechanisme 4, Belastbaarheid overbruggingsrecht
 • Vlaams Beschermingsmechanisme 3, E-audit als belastingcontrole
 • Aankoopoptie bij afloop leasing, Een prettig jaareinde voor 2020
 • Indexering fiscale grensbedragen geschrapt, Tijdelijke werkloosheid – Wettelijke vakantiedagen, Vennootschapsbelasting - Aanslag van ambtswege - Tegenbewijs
 • Corona-steun: Vlaams Beschermingsmechanisme en Compensatiesteun, Corona–overbruggingsrecht
 • UBO-register: jaarlijkse bevestiging, Corona – tax shelter
 • Coronasteun: Vlaams beschermingsmechanisme en verlenging overbruggingsrecht, Corona-investeringsaftrek
 • Bijkluswet vernietigd door het Grondwettelijk Hof, Vervroegde verliesaftrek - COVID-19-reserve
 • Corona ondersteuningspremie, Boete voor weigering van medewerking bij een controle
 • Corona compensatiepremie
 • Coronavirus COVID-19: Steunmaatregelen - UPDATE
 • Coronavirus COVID-19: Steunmaatregelen
 • Dividenduitkering: voorafgaande ‘testen’, Procedure bezwaarschrift
 • Happy New Year, ‘Verjaring’ voor inning van factuur, Bestuurdersaansprakelijkheid fiscale schulden
 • Best Wishes, Checklist einde boekjaar
 • Voorafbetaling directe belastingen, Investeringen 2019: afschrijving volledig jaar en investeringsaftrek van 20%, Elektronisch factureren
 • Fiscaliteit wagens - CO2-uitstoot, Fiscaliteit fiets
 • Online giften ondertussen ook fiscaal aftrekbaar, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – “opt-in”, Vermeerderingen wegens gebrek aan aangifte
 • Verkoop uitrusting bij oprichting vennootschap, Aangroei rekening-courant - tegenbewijs
 • Uw kind als jobstudent?, BTW - zomerregeling 2019
 • Aandachtspunten belastingcontroles 2019, Verplichte verzekering voor intellectuele beroepen in de bouwsector
 • Tax-On-Web beschikbaar, Vrijstelling dividenden tot 640 EUR, Vruchtgebruik: belasting VAA bij afloop, Vermindering boete ter vermijding van faillissement
 • Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is gepubliceerd, De aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019 is gepubliceerd, Aanslag van 5,1% op bezoldigingstekort heeft nooit bestaan!
 • Fiscus mag observeren vanop de openbare weg, VAA woning: zal fiscus ook nieuwe rechtspraak volgen? (vervolg), Bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde bedrijfsvoorheffing
 • Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, Forfaitaire kosten winsten, UBO-register: uitstel tot 30/09/2019, Yuki – aanpassing prijsmodel
 • Happy New Year, Afronding prijzen, Personenbelasting - Indiciaire toestand
 • Best Wishes, Eindejaarsgeschenken
 • UBO-register, Yuki past zijn prijsmodel aan
 • Vennootschapsbelasting - onkostenvergoeding, Personenbelasting - beroepsactiviteit in bijberoep - aftrek verliezen
 • Beroepskosten - bewijslast - werkelijke prestaties, Giften in vrije val, Transitiepremie - Een premie om de transitie van werkloosheid naar ondernemerschap te stimuleren
 • Vereenvoudiging bewijs intracommunautair vervoer, Online hulp voor personal finance
 • Onroerende verhuur met BTW, Fiscale aftrekbaarheid van kosten bij opendeurdagen
 • VAA woning: fiscus volgt rechtspraak, Waar gaat de fiscus extra op letten bij controles in 2018?
 • Aangifte personenbelasting – aanslagjaar 2018 / inkomstenjaar 2017, Verlaging van de bijdragedrempel voor de starters, Personenbelasting – overdreven beroepskosten
 • Vergeet de inhoudingsplicht niet te checken, Procedure - taal bericht van wijziging, Huwelijkskosten
 • Te weinig voorafbetalen: tarieven stijgen fors, Actieplan sociale fraudebestrijding 2018
 • Nieuwe drempels vermindering sociale bijdragen zelfstandigen, Personenbelasting naar aanleiding van aankopen in het zwart
 • Beste wensen voor 2018, Voordelen van alle aard: nieuwe bedragen vanaf 2018, Twee voertuigen in een vennootschap en één zaakvoerder: dubbel VAA?
 • Uitbreiding flexi-jobs, Meerwaarden op aandelen: nog gauw verkopen in 2017?, Bijverdienen tot 500 EUR per maand zonder aansluiting als zelfstandige?
 • Exact Online Cloud Award 2017, Nieuwe toepassing: MyEnterprise.be, Voordelen alle aard desktop/laptop en tablet/smartphone minder belast, Regularisatie studiejaren voor het pensioen: ook voor de zelfstandigen
 • Verzekering tegen belastingcontrole - waarschuwing, Geen huurherkwalficatie bij onderverhuur, Registratierecht bij overgang van onroerend goed naar privé
 • Hervorming vennootschapsbelasting (ingangsdatum 1/01/2018 - gespreid tot 2020)
 • Begrotingsakkoord – 26 juli 2017, Yuki-event
 • Hervorming vennootschapsbelasting, Aangifte personenbelasting - juridische constructie, De verhuur van een gemeubeld kantoor, Yuki-event
 • Deeleconomie, risico of kans op belastingcontrole
 • Tax-on-Web 2017, tweede verblijf, inhoudingsplicht
 • Gluren bij de buren, werklozen en zelfstandige activiteit
 • Mypension.be, kwartaalvoorschot BTW afgeschaft
 • Bedrijfswagens en BTW-aftrek
 • Volleybalclub Lindemans, eerst aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds, privé-facturen, vennootschap laten ontfutselen,
 • Roerende voorheffing, studentenarbeid, rulings boekhoudrecht
 • Dakisolatie belastingvermindering, eenjarigheidsbeginsel, douanewetboek
 • Fiscale rulings KMO's, conclusies, aanslagbiljetten OV
 • Jaarverslag FOD Financiën, Fiscale rulings bereikten hoogtepunt in 2015, Fictieve prestaties
 • Automatische selectie voor belastingcontrole, Publiciteit op een wagen, Indiening BTW-aangiftes (Intervat) en aangiftes vennootschapsbelasting (BIZTAX) via mandaat
 • 'Gaat u op reis? Download de bijgewerkte douane-app 'Belgian Customs',Klachtenbeheer bij de FOD Financiën,VZW’s en stichtingen: geen papieren aangifte meer
 • 'Overbruggingsrecht’ ten gunste van zelfstandigenax,Verlaagd btw-tarief 6% voor renovatiewerken aan privéwoningen vanaf 1 januari 2016 alleen nog voor woningen van minstens 10 jaar oud,Boetes op te weinig ingehouden bedrijfsvoorheffing
 • Belastingscontrole, Tax-On-Web is terug beschikbaar, Facebook, Beroepskosten. Waakhond., Landenlijst 2016
 • BTW – Rechtspersonen (vennootschappen) handelend als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar,Tax-on-web 2015 wordt afgesloten, Bezwaarschrift per e-mail
 • BTW-aangifte, Managementvergoedingen,Controle op basis van daling van de winstmarge
 • Dieselgate - Sjoemelsoftware, Tax shift
 • Beste wensen, verhoging drempel kleine ondernemingen, renovatie privéwoningen,BTW-aftrek bij aankoop via internet