Nieuwsbrief 2022-12

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202022.12.pdf

Geschenk of schenking?

Met of zonder nieuwjaarsbrief worden bij het begin van een nieuw jaar heel wat cadeautjes uitgewisseld. Vaak gebeurt dat gewoon onder de vorm van cash geld. En dan wordt het opletten wanneer het om aanzienlijke bedragen begint te gaan. Dat kan best welkom zijn als steun op belangrijke momenten in het leven van de kinderen of kleinkinderen, maar een ‘geschenk’ zou wel eens als een ‘schenking’ beschouwd kunnen worden.

Er is geen duidelijke omschrijving van een gelegenheidsgeschenk opgenomen in enige wet maar het spreekt voor zich dat een envelopje met vijf euro niet hoeft onderworpen te worden aan schenkingsrecht. Het is vooral belangrijk dat een gelegenheidsgeschenk in verhouding staat tot het vermogen, het inkomen en de levensstandaard van de schenker. Er wordt soms gesteld dat men per jaar maximum 1% van het totale vermogen als geschenk mag geven. Toch geeft dat absoluut geen zekerheid en kan het in sommige gevallen risicovol blijven. Als er bij elke mogelijke gelegenheid (nieuwjaar, Pasen, verjaardag, Sinterklaas, Pinksteren, …) een bedrag van 10.000 in dat envelopje zit dan zal die vuistregel van 1% heel waarschijnlijk niet meer gelden.

Los van het schenkingsrecht kan een te groot gelegenheidsgeschenk tot discussie leiden bij overlijden. Als een erfgenaam kan aantonen dat een geschenk eigenlijk een schenking betreft, dan zal die schenking voor de begiftigde als een voorschot op de erfenis beschouwd worden. In die zin kan het soms eerder aan te raden zijn om een ‘schenking buiten erfdeel’ te doen. Al is ook dat toch nog te beperken tot de helft van de nalatenschap.

Nog een tip: als er geld voor een gelegenheidsgeschenk wordt overgeschreven naar een bankrekening dan haalt u best de desbetreffende gelegenheid aan in de mededeling.

Op naar 2023!

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd. Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

Samenvatting: 
Geschenk of schenking?, Op naar 2023!