Nieuwsbrief 2023-03

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202023.03.pdf

Verplichting elektronische facturatie

In België is elektronische facturatie voorlopig alleen verplicht van onderneming naar overheid (B2G). Die verplichting is gefaseerd ingevoerd:

  • opdrachten met een geraamde waarde hoger dan 215.000 EUR (excl. btw): vanaf 01/11/2022
  • opdrachten met een geraamde waarde hoger dan 30.000 EUR (excl. btw): vanaf 01/05/2023
  • opdrachten met een geraamde waarde hoger dan 3.000 EUR (excl. btw): vanaf 01/11/2023

Het werd al aangehaald in de Beleidsnota Financiën van 29/10/2021 dat deze maatregelen verder uitgewerkt zouden worden en dat “e-invoicing” als algemene verplichting opgelegd zal worden. Op die manier hoopt Minister van Financiën Vincent Van Peteghem de zogenaamde ‘VAT gap’ te verkleinen. Die is in België blijkbaar groter dan in de buurlanden. Voor alle lidstaten samen zou het om 134 miljard gaan. Voor België gaat het om een verschil van 12%: maar 31,7 miljard  van de geprojecteerd 36,1 miljard aan btw-inkomsten raakt in de schatkist.

Een verplichting om van e-invoicing gebruik te maken kan enkel worden opgelegd mits een akkoord van de EU (machtiging van de Raad op voorstel van de Commissie). Er is al overleg geweest tussen de administratie en de Europese Commissie.  De voorlopige informatie op https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/e-facturering/algemeen zal dus heel waarschijnlijk snel achterhaald zijn.

Waarschijnlijk zullen de regels van de Europese Unie gevolgd worden om de verplichte elektronische facturatie uit te breiden naar bedrijven onderling (B2B):

  • ondernemingen met een omzet hoger dan 9.000.000 EUR (excl. btw): vanaf 01/07/2024
  • ondernemingen met een omzet hoger dan 700.000 EUR (excl. btw): vanaf 01/01/2025
  • alle ondernemingen: vanaf 01/07/2025

Ondernemers die geen facturatieprogramma gebruiken en hun facturen nog opmaken in Word of  Excel zullen dus op zoek moeten naar een professionelere oplossing. Want zelfs een document in pdf- formaat zal niet beschouwd worden als een elektronische factuur. Over het juiste formaat is nog geen zekerheid maar UBL en Peppol lijken ons grote kanshebbers. Qua software komen we dan vaak uit bij Exact Online, Yuki, Billit, Billtobox, …

Naar particulieren (B2C) toe zijn er geen regels voor elektronische facturatie voorzien. Hier is facturatie enkel verplicht voor:

  • verkoop door groothandelaars
  • verkoop van grote hoeveelheden (verondersteld niet bestemd te zijn voor privé-gebruik)
  • verkoop en herstellingen van auto’s, vaartuigen of vliegtuigen of onderdelen ervan (indien prijs meer dan 125 EUR incl. btw)
  • diensten rond verhuizing of meubelbewaring,
  • verkoop van nieuwe gebouwen en werken daaraan.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd. Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

Samenvatting: 
Verplichting elektronische facturatie