Nieuwsbrief 2023-04

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202023.04.pdf

Laattijdige btw-aangifte: nieuwe sancties

De btw-administratie staat al langer gekend om zijn strikt beleid met een veelheid aan boetes. Twee vrij nieuwe maatregelen dienen als sanctie voor laattijdig ingediende aangiftes. Die bespreken we even omdat het mee verklaart waarom we er zoveel belang aan hechten tijdig over de documenten te kunnen beschikken die we hiervoor als boekhouder nodig hebben. Voor alle klanten die liever niet meer alle documenten op kwartaalbasis bezorgen: we kunnen de mogelijkheid voorzien om documenten constant aan te leveren zodat die rechtstreeks in de boekhoudsoftware terecht komen. Het papieren tijdperk is nog niet helemaal voorbij maar het digitale tijdperk is toch al een hele tijd aangebroken en wordt spoedig onvermijdbaar (zie ook onze Nieuwsbrief 2023-03 over elektronische facturatie).

De normale verjaringstermijn inzake btw is drie jaar. Die termijn begint pas te lopen vanaf 1 januari na het jaar waarin de oorzaak van opeisbaarheid van de btw zich heeft voorgedaan. Sinds 01/01/2023 wordt een termijn van vier jaar toegepast op de periodes (maand/kwartaal/jaar) waarvoor een laattijdige aangifte werd ingediend.

En vanaf 2024 wordt een voorstel van vervangende aangifte gelanceerd bij laattijdige aangifte. In dat geval baseert de belastingadministratie zich op het hoogste verschuldigde bedrag aan belastingen in de voorgaande twaalf maanden. Bovendien wordt er een minimum bedrag van 2.100 EUR opgelegd. Als er binnen een maand toch nog een aangifte wordt ingediend dan zal daarmee rekening gehouden en wordt er enkel een boete opgelegd.

Aangifte personenbelasting - aanslagjaar 2023: Tax-on-web beschikbaar

Voor heel wat Belgen breekt er weer een frustrerend moment aan: Tax-on-web is beschikbaar dus de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2023 kan ingediend worden.

Voor de weinigen die nog op papier indienen, is er tijd tot 30/06/2023. Dat willen we hier iedereen absoluut afraden. Wie gebruikt maakt van Tax-on-web krijgt tijd tot 15/07/2023. Ook een Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte is tegen die laatste datum aan te passen indien nodig. Er worden trouwens veel misverstanden verwacht want wie vergeten is dat de e-Box werd geactiveerd, zou wel eens tevergeefs op een papieren aangifte kunnen wachten.

Mandatarissen krijgen dit jaar enkel uitstel voor complexe aangiftes. Aangezien daardoor onze deadline voor heel wat aangiftes ingekort wordt met 3 maanden, zullen we heel wat mandaten moeten stopzetten en waarschijnlijk enkele mensen moeten teleurstellen. De belastingadministratie organiseert wel ‘invulsessies’ op afspraak dus hopen wij te mogen verwachten dat zij dit stukje maatschappelijke dienstverlening van ons overnemen.

Kilometervergoeding

Vroeger wijzigde het bedrag van de kilometervergoeding die vrij van RSZ en personenbelasting kon betaald worden jaarlijks. Weliswaar telkens op 1 juli wat niet altijd even handig was. Voor het jaar 2022 is dat bedrag echter een pak wispelturiger. Hieronder vindt u een overzicht tot het bedrag dat op vandaag geldig is. Wie hier gebruik van wil maken, kan ons een overzicht van de beroepsmatige gedane verplaatsingen bezorgen. We raden aan om daar ook de begin- en eindstand van de kilometerteller bij te vermelden.

Overzicht kilometervergoeding 2022-2023:

  • van 1/01/2022 tot ten met 28/02/2022: 0,3707 EUR per kilometer
  • van 1/03/2022 tot en met 30/06/2022: 0,4020 EUR per kilometer
  • van 1/07/2022 tot en met 30/09/2022: 0,4170 EUR per kilometer
  • van 1/10/2022 tot en met 31/12/2022: 0,4201 EUR per kilometer
  • van 1/01/2023 tot en met 31/03/2023: 0,4259 EUR per kilometer
  • van 1/04/2023 tot en met 30/06/2023: 0,4246 EUR per kilometer

Opvallend is dat het laatste bedrag plots daalt door een daling van de brandstofprijzen.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd. Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

Samenvatting: 
Laattijdige btw-aangifte: nieuwe sancties, Aangifte personenbelasting – aanslagjaar 2023: Tax-on-web beschikbaar, Kilometervergoeding