Nieuwsbrief 2023-05

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202023.05.pdf

Onderhoudsgelden - aftrek in personenbelasting

Wanneer er nagedacht wordt over personenbelasting krijgen we vaak vragen over de aftrek van onderhoudsgelden. In een Arrest van het Hof van beroep van Antwerpen op 21/06/2022 worden twee voorwaarden behandeld waarover we dan regelmatig discussies krijgen met onze klanten.

Eerst even alle voorwaarden voor de aftrek van onderhoudsgelden op een rijtje:

  1. enkel regelmatig betaalde onderhoudsgelden
  2. de genieter mag geen deel uitmaken van het gezin
  3. betaald ter uitvoering van een verplichting die voorzien is in het Burgerlijk of Gerechtelijk Wetboek
  4. betalingen moeten door bewijsstukken worden gerechtvaardigd

Het zijn vooral de twee laatste voorwaarden die soms als lastig worden ervaren wanneer we daarvoor een verantwoording vragen. Dat doen we nochtans enkel om zeker te zijn dat alle voorwaarden vervuld zijn en omdat die stukken vaak opgevraagd worden indien ze niet direct als bijlage bij de aangifte personenbelasting gevoegd zijn.

Het Antwerpse Hof van Beroep stelt dat het ontbreken van betalingsbewijzen zelfs nog kan aangevoerd worden door de belastingadministratie wanneer hierover in de taxatiefase of bezwaarfase nog geen opmerking werd gemaakt. Wat werd voorgelegd was een e-mail, briefje of bericht waarin de moeder bepaalde uitgaven terugvordert. De belastingadministratie was niet bereid om dit als een bewijs van betaling te aanvaarden.

Uit de voorgelegde EOT-akte blijkt dat de gewone kosten ten laste zijn van de ouder bij wie de kinderen gedurende die periode verblijven. Ze omvatten huisvesting, levensonderhoud, toezicht, opvoeding, ontspanning en vrijetijdsbesteding, sportbeoefening en opleiding. Een betaling van 589,43 EUR per maand als gevolg van een veroordeling in hoger beroep werd aanvaard als aftrekbare onderhoudsgelden. De bedragen die daar bovenop werden betaald, zijn te beschouwen als uitgaven voor de uitoefening van de hobby’s van de kinderen. Er wordt niet aangetoond dat deze te beschouwen zijn als kosten van ‘huisvesting, levensonderhoud, opvoeding en opleiding’. De verdediging hiervan komt niet verder dan loutere beweringen. De bewuste betalingen werden dan ook vrijwillig uitgevoerd en gebeurden niet ter uitvoering van enige onderhoudsverplichting.

Tenslotte wordt nog het algemene annualiteitsbeginsel aangehaald. Dit betekent dat elk jaar opnieuw moet aangetoond worden dat alle voorwaarden zijn voldaan. Daarom vragen wij telkens de betalingsbewijzen te bezorgen. Door die alvast toe te voegen aan de belastingaangifte kunnen soms lastige bijkomende vragen vermeden worden.

Niet enkel tussen echtgenoten en voor kinderen maar ook naar ouders toe bestaat er ook een onderhoudsverplichting. De betaalde onderhoudsgelden die voldoen aan alle voorwaarden mogen voor het volledige bedrag ingevuld worden onder code 1390 of 2390 in de aangifte personenbelasting en vormen een aftrekbare besteding voor 80% van dat bedrag. Ze zijn aftrekbaar aan het ‘marginaal tarief’. Dit betekent dat betalingen voor 1.000 EUR bij iedereen met een belastbaar inkomen van meer dan 42.370 een belastingeffect zullen hebben van 400 EUR (of zelfs nog iets meer afhankelijk van de gemeentebelasting).

Vergeet niet dat de ontvanger die ontvangen onderhoudsgelden eveneens dient op te nemen in de aangifte personenbelasting. De ontvanger zal dan belast worden op 80% van deze bedragen. Vaak heeft dat geen effect aangezien er enkel een onderhoudsverplichting zal zijn wanneer het belastingtarief laag of nul percent is.

Eigenlijk zou het best kunnen dat de codes voor onderhoudsgelden binnenkort uit de aangifte personenbelasting verdwijnen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem heeft vorig jaar in zijn fameuze “blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming” (zie https://profit-tax.be/node/100) aangehaald de onderhoudsuitkeringen uit het fiscaal stelsel te willen halen.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd. Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

Samenvatting: 
Onderhoudsgelden – aftrek in personenbelasting