Nieuwsbrief 2023-06

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202023.06.pdf

Hoe kan u uw werknemers fiscaal voordelig belonen voor hun harde werk?

Veel werkgevers denken na over een manier om hun werknemers meer betrokken te maken bij de onderneming en de werknemers (extra) te belonen voor hun harde werk. Daar zijn verschillende manieren voor, maar zowel voor de werkgever als de werknemer is het natuurlijk interessant om dit op een fiscaal voordelige manier te doen. Daarom willen wij in deze nieuwsbrief de meest gebruikelijke mogelijkheden op een rijtje zetten:

1. Loonsverhoging

Een eerste manier om een werknemer te belonen voor zijn/haar harde werk is de meest gebruikelijke: de loonsverhoging. Dit kan zowel via een klassieke verhoging van het brutoloon als door een voordeel alle aard toe te kennen. Enkele gekende opties  zijn een bedrijfswagen of een GSM, maar eigenlijk zijn er tal van opties: een PC, het betalen van het internetabonnement, de verwarming en/of elektriciteit van de werknemer of zelf de volledige woning. Voor meer concrete informatie verwijzen wij u graag daar naar onze Nieuwsbrief 2018-01. De bedragen van de forfaitair geraamde voordelen alle aard zijn nog steeds van toepassing.

Het grote voordeel is dat dit op individuele basis gebeurt: in tegenstelling tot bij sommige alternatieven kan u enkel de werknemers die goed presteren een loonsverhoging aanbieden. Het grote nadeel is dat dit vaak natuurlijk fiscaal gezien niet interessant is: de werkgever betaalt een RSZ-bijdrage van 24,92 % en de werknemer een persoonlijke RSZ-bijdrage van 13,07 %. Daarnaast betaalt de werknemer op de verhoging ook nog eens personenbelasting (wat kan oplopen tot 50 %), gemeentebelasting (afhankelijk van de gemeente waar de werknemer zijn of haar domicilie heeft) en de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Kortom: fiscaal gezien is dit een bijzonder dure optie.

2. Maaltijd en ecocheques

Een mooi en fiscaal voordeliger alternatief voor een loonsverhoging kunnen maaltijdcheques of ecocheques zijn:

Maaltijdcheques zijn een extralegaal voordeel dat u aan uw werknemers kan toekennen om eigenlijk tussen te komen in hun kosten voor het middageten. Per gewerkte dag kan er een maaltijdcheque toegekend worden van maximum 8 EUR, waarvan de werknemer minstens 1,09 EUR per dag zelf moet betalen. Dit deel wordt afgehouden van het nettoloon van de werknemer, maar in de plaats daarvan krijgt hij dus maaltijdcheques. Deze worden opgeladen op een soort elektronische rekening. De werknemer kan daarmee alle soorten voedingsmiddelen aankopen. De elektronische cheques zijn 1 jaar geldig.

Wat de maaltijdcheques zo fiscaal voordelig maakt is dat er geen socialezekerheidsbijdragen en personenbelasting op van toepassing zijn. Een klein nadeel is dat er wel een stuk van wat de werkgever betaalt als verworpen uitgave wordt beschouwd: hierop wordt dus nog vennootschapsbelasting betaald.

Een ecocheque is net als de maaltijdcheque een extralegaal voordeel dat u aan uw werknemers kan toekennen. Het verschil met de maaltijdcheque is dat de ecocheque geen persoonlijke bijdrage van de werknemer vereist. Met de ecocheque kan uw werknemer ecologische producten en diensten aankopen (bijvoorbeeld energievriendelijke elektronische producten of een fiets). De elektronische ecocheques zijn twee jaar geldig.

Net zoals bij de maaltijdcheques zijn er geen socialezekerheidsbijdragen en personenbelasting op van toepassing wat de cheques dus fiscaal heel interessant maakt. De ecocheque wordt volledig als een verworpen uitgave beschouwd waardoor er wel nog vennootschapsbelasting op verschuldigd is.

3. Verkrijgen werkgeversaandelen

Een derde manier om een werknemer te belonen voor zijn of haar harde werk is om hem of haar aandelen van uw bedrijf aan te bieden: werkgeversaandelen. De werknemer wordt dan ook aandeelhouder en heeft er dan natuurlijk alle belang bij om zich in de toekomst optimaal in te zetten voor het bedrijf. Voor de aankoop van de aandelen krijgt de werknemer bovendien een belastingvermindering van 30 % op de aankoopwaarde (beperkt tot 780 EUR).

Dit betekent dus dat er een maximale belastingvermindering van 234 EUR is (780 EUR x 30 %).  Let wel op:

  1. De belastingvermindering is niet combineerbaar met de belastingvermindering voor pensioensparen.
  2. Indien de aandelen minder dan vijf jaar worden behouden moet een deel van het belastingvoordeel worden teruggegeven.
  3. Indien de aandelen niet aan de normale prijs worden verkocht aan de werknemer wordt het prijsverschil als een belastbaar voordeel alle aard beschouwd.

4. Klassieke bonus of winstpremie

Indien u uw werknemers wel op een fiscaal vriendelijke manier wil belonen, maar het niet meteen ziet zitten om hen ook aandeelhouder te laten worden, kan er ook een klassieke bonus of een winstpremie worden toegekend.

De klassieke bonus is een individuele bonus (= aan één of meerdere specifieke weknemers) waarop alle belastingen van de loonsverhoging ook van toepassing zijn: dit is dus niet meteen een fiscaal voordelige manier.

Dan is de winstpremie een stuk interessanter: Dit is een collectieve bonus (=voor alle werknemers) waarop geen RSZ-werkgeversbijdrage van toepassing is voor de werkgever en deze wordt bij de werknemer niet aan het progressief tarief personenbelasting belast, maar aan een vast tarief van 7 %. Een kleine kanttekening die nog moet worden gemaakt is dat de winstpremie voor de vennootschap geen aftrekbare kost is.

Hieronder kan u een overzicht vinden van hoeveel het uw vennootschap kost om een werknemer een netto winstpremie of bonus van 1.000 EUR uit te keren. De winstpremie is dus een stuk goedkoper.

De winstpremie wordt wel beperkt tot 30 % van de totale brutojaarloonmassa van de vennootschap. Als de vennootschap bijvoorbeeld vijf werknemers heeft met een bruto jaarloon van 40.000 EUR kan er een winstpremie van 60.000 EUR worden uitgekeerd (40.000 x 5 x 30 %). De toekenning van deze premie wordt beslist op de jaarlijkse algemene vergadering.

5. Niet-recurrente resultaatsgebonden bonus

Net zoals de winstpremie is de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus een collectieve bonus. Er moet een bonusplan worden opgesteld waarin minstens één doelstelling moet worden opgenomen. Die doelstelling moet over een bepaalde periode behaald worden. Enkele voorwaarden zijn:

  • De doelstelling moet objectief meetbaar zijn.
  • De doelstelling moet collectief zijn.
  • Het behalen van de doelstelling mag niet zeker zijn op het moment van het bonusplan.
  • De bonus moet eenmalig zijn.

Wat de niet-resultaatsgebonden bonus fiscaal zo interessant maakt is dat hij voor de werknemer belastingvrij is tot een bedrag van 3.434 EUR. Voor de RSZ is dat bedrag zelf nog iets hoger:  3.948 EUR bruto in 2023 (= 3.434 EUR netto + een solidariteitsbijdrage van 13,07%). Voor de werkgever is er wel nog een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33%.

Let wel op: voor een bonusplan  moet er een formulier of een toetredingsakte worden ingevuld. Meer informatie kan u terugvinden op https://bonusplannen.be/.

6. Koopkrachtpremie

Voor de volledigheid vermelden we hier ook nog de koopkrachtpremie. Dit is een premie die bedrijven die in 2022 goed gepresteerd hebben tot 31 december 2023 kunnen toekennen aan alle werknemers. De premie bedraagt maximaal 500 EUR of 750 EUR bij een uitzonderlijk hoge winst. Hierop is door de werkgever een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5 % verschuldigd. Voor de werknemer is deze premie niet belastbaar wat het fiscaal gezien interessant maakt.

Let wel op: deze premie wordt uitbetaald onder de vorm van consumptiecheques en is dus geen cash premie. De werknemers kunnen hiermee bijvoorbeeld maaltijden aankopen of goederen met een ecologisch karakter zoals een fiets.

7. Overige opties

In deze nieuwsbrief hebben wij de meest gebruikelijke en volgens ons meest voordelige opties besproken. Er zijn echter nog tal van andere opties die wij bij deze kort vermelden: warrants, aandelenopties, een innovatiepremie, sport- en cultuurcheques en een mobiliteitsbudget. Indien u hier verdere informatie over wenst kan u ons altijd contacteren.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Hoe kan u uw werknemers fiscaal voordelig belonen voor hun harde werk?