Nieuwsbrief 2023-07

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202023.07_0.pdf

Belastingvermindering voor laadstations

In de toekomst zullen elektrische wagens wellicht de norm worden. De overheid probeert mensen aan te sporen om elektrische wagens aan te kopen om zo de CO2-uitstoot stevig te beperken. Denk bijvoorbeeld maar aan diverse maatregelen zoals de vrijstelling voor verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling in Vlaanderen.

In deze nieuwsbrief willen we ingaan op een specifieke maatregel die afloopt op 31 augustus 2024, namelijk de belastingvermindering voor laadstations voor elektrische wagens.

1.Belastingvermindering voor particulieren

Als u als particulier een laadstation bij u thuis laat installeren hebt u recht op een belastingvermindering in de personenbelasting. Die belastingvermindering verloopt degressief: tot 31 december 2022 bedroeg ze 45 %, tot 31 december 2023 bedraagt ze 30 % en vanaf 01 januari 2024 tot 31 augustus 2024 bedraagt ze 15 %.

Let wel op: er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de belastingvermindering:

  • Het bedrag waarop de belastingvermindering wordt berekend is beperkt tot 1.800 EUR per belastingplichtige (1.750 EUR in 2022). De maximale belastingvermindering bedraagt voor laadstations aangekocht in 2023 dus 540 EUR (1.800 EUR x 30%) per belastingplichtige.
  • Het moet gaan om een intelligent laadstation dat enkel groene stroom gebruikt.
  • De laadpaal moet geïnstalleerd worden op het adres waar u gedomicilieerd bent. Een laadpaal installeren op een tweede verblijf is fiscaal gezien dus niet interessant.
  • Een erkend keuringsorganisme moet de laadpaal goedkeuren.

Om de belastingvermindering aan te geven in uw aangifte personenbelasting moet u de code 1365 (oudste belastingplichtige) of alleenstaande) of 2365 (jongste belastingplichtige) invullen. Indien wij uw aangifte invullen kan u ons best de factuur voor het laadstation bezorgen samen met het betalingsbewijs en dan verwerken wij dit in uw aangifte.

2.Verhoogde kostenaftrek voor ondernemingen

Ook ondernemingen kunnen genieten van een fiscaal voordeel voor de installatie van een laadstation. Ook hier is er weer een degressief regime. Tot en met 31 maart 2023 was er een verhoogde kostenaftrek van 200 % en tot en met 31 augustus 2024 is er een verhoogde kostenaftrek van 150 %.

Let wel op: om van de verhoogde kostenaftrek te kunnen genieten moet de laadinfrastructuur vrij toegankelijk zijn.

Indien u twijfelt om in de toekomst over te schakelen naar een elektrische wagen en/of om een elektrisch laadstation te plaatsen kan dus best de keuze maken voor 31 augustus 2024 om nog van een fiscaal voordeel te kunnen genieten.

 

Zomerregeling 2023

Voor wie reeds op vakantie vertrokken is en daardoor de administratie even heeft achtergelaten is er goed nieuws: ook dit jaar is er wel een zomerregeling voor de btw-aangiftes. Voor de aangiftes van het tweede kwartaal en voor de maand juni is er uitstel tot 10/08/2023 (in plaats van 20/07/2023) en voor de aangiftes van juli is er uitstel tot 08/09/2023 (in plaats van 20/08/2023). Let wel op: voor de betaling is er geen uitstel en daar loopt u dus wel risico op nalatigheidsinteresten.

In ieder geval wensen wij iedereen een goede zomer/vakantie. Bij Profit & Tax geniet iedereen ook even van de vakantie, maar ons kantoor blijft wel heel de zomer open voor al uw vragen! Vergeet ondanks de vakantiestemming ook zeker niet om tijdig uw documenten te bezorgen voor de aangifte personenbelasting. Voor complexe aangiftes hebben wij nog tijd tot 18 oktober 2023.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

 

Samenvatting: 
Belastingvermindering voor laadstations, Zomerregeling 2023