Nieuwsbrief 2023-08

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202023.08.pdf

Verborgen boekhouding - btw-aftrek op aankopen geweigerd

Het Hof van beroep van Bergen duikt met een Arrest van 20/10/2021 de geschiedenis in. Tijdens een huiszoeking op 13 november 1990 werden door de BOB agenda’s met een verborgen boekhouding over de jaren 1987 tot 1990 ontdekt. De inkomsten van de frituur werden gewijzigd en onderworpen aan personenbelasting.

Nu werd betwist of de gewijzigde inkomsten ook mogen gebruikt worden om bijkomende btw in te vorderen. Het Hof ziet daarin geen probleem. Uit het geheel van de elementen gevonden in de in beslag genomen agenda’s met de verborgen boekhouding vloeien ernstige, precieze en overeenstemmende vermoedens voort die volstaan als bewijsmiddel.

De vennoten van de frituur verwijten de administratie dat ze geen rekening heeft gehouden met bijkomende beroepskosten die noodzakelijk zijn voor de vermeende verwezenlijking van de omzet die wordt belast. Het Hof oordeelt dat het niet aan de administratie is om in dit kader de beroepskosten te gaan zoeken en aan te duiden waarvoor de belastingplichtige de btw had kunnen aftrekken. De vennoten laten overigens na de aankopen of de kosten te bewijzen waarvoor ze de aftrek van de btw zouden kunnen verkrijgen. Waarschijnlijk was het oorspronkelijk net de bedoeling dat deze niet bewezen konden worden. Maar hierdoor wordt ook met dit bezwaar geen rekening gehouden.

UBO-register: meer dan 4 miljoen euro boetes

In onze eerdere nieuwsbrieven hebben we het sinds 2018 meermaals gehad over de verplichting voor vennootschapen, vzw’s en stichtingen om de uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register en om deze gegevens jaarlijks te bevestigen.

Het UBO-register is een Europese verplichting in de strijd tegen witwassen en terrorisme dus de Belgische overheid kon niet anders dan deze implementeren in Belgische wetgeving. Alle instanties die met antiwitwaswetgeving te maken hebben (financiële instellingen, notarissen, advocaten, vastgoedmakelaars en accountants), kunnen het register raadplegen. Andere personen krijgen pas inzage na een aanvraag waarbij ze een ‘legitiem belang’ kunnen aantonen.

Ondertussen blijken, ondanks het aanvankelijke uitstel en enkele herinneringen van de fiscus, meer dan 15.000 bedrijven en meer dan 40.000 vzw’s en stichtingen hier nog altijd niet mee in orde te zijn. Daarvoor zijn al meer dan miljoen euro aan boetes opgelegd. Indien u als bedrijfsleider twijfelt, controleert u misschien best even of de inschrijving gebeurd is of contacteert u uw accountant om het na te kijken en in orde te brengen.

Woning in vennootschap: rechtspraak 2023

Een ander onderwerp dat we al sinds 2016 regelmatig gebruiken in nieuwsbrieven: de privé woning van de bestuurder in de vennootschap. Deze keer komt het Hof van Beroep in Gent met goed nieuws in een Arrest van 05/09/2023.

De behandelde situatie is heel klassiek: een doktersvennootschap stelt een woning ter beschikking aan haar bestuurder. Daarbij eist de fiscus dat wordt aangetoond in welke mate de prestaties van de bedrijfsleider opwegen tegen deze vergoeding. Het Hof van Beroep ziet dit echter als een ongeoorloofde inmenging in de verloningspolitiek en vindt het voldoende dat er werkelijke prestaties zijn geweest om het voordeel alle aard als bezoldiging, en dus ook de kosten voor de woning, te aanvaarden.

Het zou ons sterk verbazen als dit de laatste keer wordt dat we rechtspraak hierover moeten aanhalen. Naar onze mening blijft de combinatie met juridische constructies als een vruchtgebruik gevaarlijk. Daarvoor wordt nog altijd vaak gebruik gemaakt van de uitspraak door het Hof van Beroep te Bergen op 01/06/2018.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Verborgen boekhouding – btw-aftrek op aankopen geweigerd, UBO-register: meer dan 4 miljoen euro boetes, Woning in vennootschap: rechtspraak 2023