Diensten

Starter
Wenst u te starten met een eigen zaak maar schrikt de administratie u af? Of bent u bang om bepaalde zaken over het hoofd te zien? Onzeker over de haalbaarheid van uw avontuur? En natuurlijk wil u zoveel mogelijk uw aansprakelijkheid vrijwaren. Neemt u gerust contact op en dan overlopen we samen met u waar u rekening moet mee houden. We zorgen ook voor een financieel plan dat zowel u als uw financiële instelling voldoende vertrouwen schenken of u waarschuwen wanneer de plannen onvoldoende realistisch zijn.

Personenbelasting
Bent u te laat met de aangifte personenbelasting of wil u deze laten nakijken door een professional? Ook dan kan u op ons beroep doen. Want via Tax-On-Web hebben wij de tijd om tot oktober uw aangifte geldig in te dienen zonder verlenging van de controletermijn. Uiteraard kijken wij ook even na of er geen mogelijkheden zijn om uw situatie te optimaliseren en krijgt u onmiddellijk een berekening mee zodat u niet voor verrassingen komt te staan wanneer u het aanslagbiljet ontvangt.

Boekhouding
Als modern kantoor werken wij met online boekhoudpakketten die een flexibele samenwerking tussen de klant en zijn boekhouder toelaat. Zo kan u zelf eenvoudige boekingen als facturen en bankverrichtingen ingeven en de overige verrichtingen aan ons overlaten. Uiteraard kunnen wij ook de volledige boekhouding op ons nemen. Of u scant zelf alle facturen en we werken met coda-bestanden zodat het boekingswerk grotendeels geautomatiseerd verloopt.

BTW
Ook al staan sommige klanten zelf in voor de boekhouding: wij staan erop om de BTW-aangifte na te kijken vooraleer deze wordt ingediend. Ook alle andere BTW-formaliteiten worden door ons afgehandeld.

Afsluiting boekjaar, jaarrekening, verslagen
Bij afsluiting van het boekjaar stellen wij u de nodige vragen en bespreken we het resultaat en de fiscale gevolgen en mogelijkheden. Daarna bereiden we de jaarrekening voor en bezorgen deze samen met de nodige verslagen (bestuur en aandeelhouders) ter ondertekening. Uiteindelijk zorgen wij voor neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België.

Vennootschapsbelasting
Uiteraard zorgen wij als boekhouder voor de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting. Op dat moment hebben we u echter al ingelicht over de bedragen die daaruit voortvloeien aangezien dit besproken wordt bij de afsluiting van het boekjaar.

Advies
Als nauw contactpersoon van vele ondernemers, zijn wij goed geplaatst om u te adviseren in tal van situaties. Aarzel zeker niet om ons te contacteren: wij nemen graag de tijd om u te begeleiden bij de vele en soms ingewikkelde aspecten van het ondernemerschap.

Enkele voorbeelden:

 • fiscaal advies

 • vennootschapsrechtelijk advies

 • startersformaliteiten

 • keuze juridische vorm vennootschappen

 • financieel plan

 • opzetten interne administratieve organisatie

 • implementatie boekhoudsoftware

 • simulaties omtrent bezoldigingen

 • bijstand bij aanvraag lening/financiering (‘kredietdossier’)

 • begeleiding bij overname

 • afhandeling vereffening

 • waardebepaling van een onderneming