Nieuwsbrief 2016-01

NIEUWSBRIEF 2016-01
(januari 2016)

Beste wensen voor 2016


Aan al onze klanten maar ook aan onze andere zakenrelaties: de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2016. Hopelijk heeft iedereen wat kunnen genieten van de eindejaarsperiode om met volle moed opnieuw te kunnen starten.

Traditioneel moeten wij er bij onze klanten bij de start van het nieuwe jaar op aandringen om ons zo snel mogelijk alle documenten van het laatste kwartaal van vorig jaar te bezorgen. De BTW-aangifte is in te dienen tegen 20 januari 2016 en om ons voldoende tijd te geven deze voor te bereiden hebben wij alle gegevens nodig tegen ten laatste 10 januari 2016.
 

Verhoging drempel kleine ondernemingen naar
25.000 euro

Iets meer dan anderhalf jaar geleden werd de drempel reeds verhoogd van 5.580 euro naar 15.000 euro, maar vanaf 1 januari wordt dit bedrag verder verhoogd naar 25.000 euro. De regering bood nu reeds de mogelijkheid om toepassing te vragen van de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen met ingang vanaf 1 januari 2016 (mits  het indienen van een uitdrukkelijk verzoek tegen uiterlijk 15 december). Voor degenen die te laat zijn, kan er geopteerd worden om vanaf 1 juli 2016 hieronder te vallen, mits de optie wordt meegedeeld aan het btw- controlekantoor vóór 1 juni 2016.
 

Renovatie privéwoningen tegen 6%  - woning
moet voortaan ouder zijn dan 10 jaar

Deze maatregel was reeds bij de begrotingsmaatregelen in 2014 aangekondigd en zal dus vanaf 1 januari 2016 effectief in werking treden. Er is wel een (gunstige) overgangsmaatregel voorzien voor renovaties aan woningen die net uit de boot zouden vallen.

Deze overgangsmaatregel houdt in dat de overeenkomst m.b.t. de werken uiterlijk 31 december 2015 moet zijn afgesloten en dat indien er voor de werken een stedenbouwkundige vergunning of melding deze aanvraag of dit meldingsformulier uiterlijk 31 december 2015 moet zijn ingediend. De overgangsmaatregel geldt maar voor twee jaar, dus de factuur voor de werken moet uiterlijk 31 december 2017 worden uitgereikt.
 

BTW-aftrek bij aankoop via internet

Meer en meer aankopen gebeuren online. De voorwaarden voor aftrek van BTW op die aankopen verschilt niet met die van andere aankopen. Er is met andere woorden telkens een factuur nodig met vermelding van uw BTW-nummer. Wanneer de leverancier buiten België is gevestigd en de goederen geleverd worden vanuit een ander land dan België mag er op de factuur geen BTW aangerekend worden. De verschuldigde en aftrekbare BTW moeten dan namelijk samen geregeld worden via de BTW-aangifte. We merken heel regelmatig dat de desbetreffende facturen ontbreken en vooral wanneer de betaling via kredietkaart gebeurt. De uitgavenstaat van de kredietkaart volstaat niet om deze situatie correct te kunnen verwerken in de aangifte dus vragen we om ons zeker ook de factuur te bezorgen die dan meestal bij de verpakking van de goederen zit of per mail wordt bezorgd.  Wanneer u bij bestelling niet de mogelijkheid hebt om uw BTW-nummer op te geven dan betekent dit waarschijnlijk dat er enkel aan particulieren geleverd wordt.  Als u geen factuur krijgt dan contacteert u best de leverancier of als u ons zijn gegevens bezorgt dan lichten wij hem deze situatie wel toe.

Samenvatting: 
Beste wensen, verhoging drempel kleine ondernemingen, renovatie privéwoningen,BTW-aftrek bij aankoop via internet