Nieuwsbrief 2016-05

Belastingcontrole

Het wordt ondertussen een gewoonte: De FOD Financiën heeft aangekondigd waarop de belastingcontroles zich zullen concentreren in 2016. Uiteraard zijn er de klassieke gevallen: niet-aangifte van binnen- en buitenlandse beroepsinkomsten, niet-aangifte van een Belgisch of buitenlandse onroerend goed en aftrek van giften zonder fiscaal attest.
Ook volgende situaties worden geviseerd:

  • belastingplichten die het bijzonder aanslagstel voor buitenlandse kaderleden genieten;
  • belastingplichten die een belastingvermindering i.v.m. inkomsten van buitenlandse oorsprong vragen;
  • ondernemingen die “niet op een correcte en volledige manier” de fiscale fiches 281 hebben ingevuld “waardoor de verkrijgers niet kunnen worden geïdentificeerd”;
  • horecazaken die niet voldoen aan de verplichting een geregistreerd kassasysteem te gebruiken;
  • BTW-eenheden, of de leden daarvan, die hun BTW-verplichtingen niet naleven;
  • bij een vereffening bestaat een “vermoeden dat voor bepaalde vereffeningsverrichtingen niet alle fiscale heffingen werden voldaan”.

Tax-On-Web is terug beschikbaar

In onze vorig nieuwsbrief hadden we gemeld dat Tax-on-web even niet meer beschikbaar zou zijn. Ondertussen kan de belastingaangifte voor het inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) ingediend worden want de aangifte en de website zijn gelanceerd. Zonder beroep te doen op een mandataris hebt u tijd tot 13 juli 2016 voor indiening. Met een mandataris loopt de indieningstermijn tot 27/10/2016.
Elk jaar krijgen we mensen die hun aangifte 'vergeten' indienen zijn. Doe zeker een beroep op ons als de gewone termijn (dit jaar tot 13/07/2016) al voorbij is want wij hebben tijd tot 27/10/2016. Zelfs daarna is het aan te raden om niet te wachten op reactie van de fiscus want dan valt een boete natuurlijk niet te vermijden.
 

Facebook

Om u beter en sneller te kunnen informeren, zijn we gestart met een Facebookpagina: https://www.facebook.com/profit.tax.belgium/.

Dus: “Feel Free to like us on Facebook”! Maar wees gerust: we blijven even bereikbaar via de klassiekere kanalen.
 

Beroepskosten. Waakhond.

Een belastingplichtige oefent een bijberoep en  in zijn woning zal “duur elektronisch materiaal” te vinden zijn. Dat materiaal wil hij beveiligen tegen diefstal. Daarom wil hij een “waakhond” aanschaffen en vraagt hij aan de Rulingcommissie of de kosten (aanschaffing, hondenverblijf, voeding, dierenarts) aftrekbaar zijn als beroepskost. De Rulingcommissie aanvaardt de voormelde kosten ten belopen van het gedeelte van de woning dat de belastingplichtige aanwendt in het kader van zijn zelfstandig bijberoep.
Voorafgaande beslissing nr. 2015.268 van 30 juni 2015
 

Landenlijst 2016

Wie regelmatig voor het beroep naar het buitenland reist: kent de fameuze landenlijst wel die gebruikt wordt om een forfaitaire vergoeding te bepalen. De 'nieuwe' lijst (te gebruiken vanaf 1 april 2016) is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15/04/2016. We verwerken die in een handige tool waarbij we ook wat inspiratie aanbieden voor een forfaitaire onkostenvergoeding die los staat van buitenlandse beroepsreizen. En naar aanleiding van steeds terugkerende vragen bij belastingcontrole raden we iedereen die gebruikt maakt van een forfaitaire onkostenvergoeding aan om een lijstje ter verantwoording van het bedrag bij te houden.

Samenvatting: 
Belastingscontrole, Tax-On-Web is terug beschikbaar, Facebook, Beroepskosten. Waakhond., Landenlijst 2016