Nieuwsbrief 2016-07

'Gaat u op reis? Download de bijgewerkte douane-app 'Belgian Customs'

De app 'Belgian Customs' van onze Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen kreeg een update. Zo vindt u er nu een herwerkte versie van de informatie over ‘cash', Cites (de internationale handel van bedreigde dier- en plantensoorten) en namaak. Bovendien is de app vanaf nu ook beschikbaar in het Duits.

Vertrekt u binnenkort op reis en wilt u weten wat de regels zijn om souvenirs mee te brengen? Heeft u op uw reisbestemming een mooie T-shirt gezien aan een uitzonderlijk lage prijs? Wat zijn de gevolgen van namaak? Kunt u uw trouwe viervoeter meenemen op reis? Vanaf welk bedrag moet u aangeven dat u cash geld meeneemt op reis?

Op al deze vragen en meer biedt de app u een antwoord. Download de app volledig gratis via de Apple Store, Google Play of de Windows Store en dan heeft u alle nuttige informatie steeds bij de hand.

(Bron : FOD Financiën - 20.06.2016)
 

Klachtenbeheer bij de FOD Financiën

De FOD Financiën heeft een nieuw onlineklachtenformulier ontwikkeld om zo de doeltreffendheid van zijn klachtenbeheer nog te verhogen en uiteindelijk zijn dienstverlening te verbeteren. Om een klacht in te dienen verkozen in 2015 de belastingplichtigen veruit het onlineklachtenformulier boven de andere kanalen (e-mail, brief). Dat had als gevolg dat het formulier veel gebruiksvriendelijker werd gemaakt.

De Dienst Klachtenbeheer van de FOD Financiën ontving in 2015 1.542 klachten (via alle kanalen) of 46 % meer dan in 2014 (1.052 klachten). Toch blijft dat aantal klachten relatief laag in verhouding tot het aantal contacten dat de FOD Financiën heeft met de belastingplichtigen.

Alle informatie over het indienen van een klacht vindt u hier. Ingediende klachten kunnen alleen gaan over een ontoereikende dienstverlening op het vlak van:

  • informatie (onvolledig, foutief, onbegrijpelijk …)
  • onthaal (telefoonoproepen, mails, rechtstreeks contact met een medewerker/medewerkster, het gedrag van een personeelslid van de FOD Financiën …)
  • doeltreffendheid (snelheid, beschikbaarheid, opvolging van het dossier …)

(bron: FOD Financiën - 03.03.2016)
 

VZW’s en stichtingen: geen papieren aangifte meer

Naar aanleiding van een bericht van FOD Financiën op 22/06/2016 wijzen wij de VZW’s en stichtingen erop dat sinds aanslagjaar 2015 de aangifte rechtspersonenbelasting enkel nog via Biztax kan ingediend worden. Enkel indien men aantoont dat men niet over de nodige informaticamiddelen beschikt kan een vrijstelling van de verplichting tot elektronische indiening aangevraagd worden.

Voor aanslagjaar 2016 worden de hierboven vermelde termijnen door de administratie als volgt toegepast (aangiften VenB, BNI/ven en RPB):

  • met een uiterste wettelijke datum van indiening vallend in de periode tot en met 28 september 2016: beschikken de vennootschappen en rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode tot en met 28 september 2016 voor het indienen van de aangifte.
  • met een uiterste wettelijke datum van indiening na 28 september 2016: moeten de aangiften ten laatste op de uiterste wettelijke datum van indiening ingediend worden.

De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.
Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, wordt de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening. Wanneer de uiterste datum van indiening op 31 december 2016 valt, wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 16 januari 2017 toegestaan.

Voor ontbonden vennootschappen gelden bijzondere termijnen.

Samenvatting: 
'Gaat u op reis? Download de bijgewerkte douane-app 'Belgian Customs',Klachtenbeheer bij de FOD Financiën,VZW’s en stichtingen: geen papieren aangifte meer