Nieuwsbrief 2016-08

Automatische selectie voor belastingcontrole

De selectie van een dossier voor belastingcontrole gebeurt meer en meer geautomatiseerd. In twee parlementaire vragen van 27/04/2016 is de doeltreffendheid van de belastingcontroles op de korrel genomen. Er werd de regering verweten dat de daling van de controlecapaciteit mee veroorzaakt wordt door de toenemende informatisering van de FOD Financiën en de personeelsinkrimping. Uit de cijfers van 2014 blijkt dat het aantal en de doeltreffendheid van de controles jaar na jaar afnemen. Tussen 2012 en 2014 kregen de minder doeltreffende controles via geïnformatiseerde centrale selectie duidelijk voorrang.

De minister reageert dat de tendens die tussen 2012 en 2014 werd vastgesteld in 2015 niet volledig wordt bevestigd. Het percentage in het kader van de lokale selectie gewijzigde aangiften en het gemiddelde bedrag van de inkomstenverhoging per gewijzigde aangifte zijn gedaald. Voor de centrale selectie vertonen die cijfers een stijging. Het aandeel van de lokaal geselecteerde dossiers is tussen 2014 en 2015 van 15 tot 25 % gestegen. De lokale selectie blijft in het algemeen efficiënter dan de centrale selectie, maar die methode slaat op veel minder dossiers. Naast de productiviteit van de controles berust de centrale selectie op objectieve criteria en maakt ze het meer dan de lokale selectie mogelijk te waarborgen dat alle belastingplichtigen billijk behandeld worden.

Naast het aantal rechtzettingen moet er rekening worden gehouden met het gemiddelde bedrag per rechtzetting. In het kader van de centrale selectie gaat het over 58 % van de productieve dossiers, wat bijzonder hoog is in vergelijking met het percentage van 37 % in de sociale sector. Dankzij het follow-upsysteem kon de centrale selectie worden verbeterd. Zo werden er vorig jaar voor alle belastingen samen 1.820 centraal geselecteerde opdrachten geannuleerd na een signaal van de operationele diensten. En dank zij een nieuwe toepassing kunnen de ambtenaren de controle van een belastingplichtige voorstellen aan de centrale diensten Risicobeheer, die de centrale selectielijsten opstellen.

Onze persoonlijke bedenking. Loopt de overheid geen risico bij een te grote focus op informatisering van de geplande controle? Zo zouden ernstige fraudeurs ‘onder de radar’ van de centrale selectie blijven door er eenvoudigweg voor te zorgen dat bepaalde parameters niet worden overschreden.

Publiciteit op een wagen

Het aanbrengen van publiciteit (verf van een bepaalde kleur, de benaming of de firmanaam van een onderneming of van reclameteksten) op een autovoertuig dient niet te worden aangemerkt als een dienst met betrekking tot een dergelijk voertuig maar als een dienst inzake publiciteit.

Bijgevolg wordt het recht op aftrek van de BTW hierop niet beperkt. Maar het aanbrengen van publiciteit heeft ook niet als gevolg dat de overige kosten die betrekking hebben op dat voertuig (brandstof- en onderhoudskosten, anti-roestbehandeling …) plots niet meer beperkt zouden worden.
(Bron: Beslissing BTW nr. E.T.129.852 dd 15/06/2016)

 

Indiening BTW-aangiftes (Intervat) en aangiftes vennootschapsbelasting (BIZTAX) via mandaat

Voor de aangiftes personenbelasting is het systeem al jaren geleden ingevoerd: om ze door een boekhoudkantoor te kunnen laten indienen, is er een elektronisch mandaat nodig. Naar analogie daarvan zal er binnenkort een elektronisch mandaat nodig zijn voor BTW-aangiftes (Intervat) en voor aangiftes vennootschapsbelasting (BIZTAX). Dit betekent dat wij ons stilaan voorbereiden en deze mandaten al zullen aanvragen. Wij contacteren u daarna met de vraag om ons mandaat goed te keuren met uw identiteitskaart. Daarvoor hebt u dan wel uw identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer nodig en eventueel is er nog een stukje software te installeren op uw computer (zie: www.eid.belgium.be). Om onze werking vlot te laten verlopen, vragen wij om dit zeker op te volgen zodra u onze gepersonaliseerde email daarover ontvangt of langs te komen op kantoor zodat wij dit hier kunnen regelen.

Samenvatting: 
Automatische selectie voor belastingcontrole, Publiciteit op een wagen, Indiening BTW-aangiftes (Intervat) en aangiftes vennootschapsbelasting (BIZTAX) via mandaat