Nieuwsbrief 2017-03

/sites/default/files/nieuwsbrief%202017.03.pdf

Alle info over uw pensioen

We krijgen er heel wat vragen over die we niet altijd makkelijk beantwoord krijgen aangezien de informatie heel verspreid te verzamelen is. Maar u kan al heel wat gegevens omtrent uw pensioen vinden op www.mypension.be. U heeft er wel uw identiteitskaart en de pincode voor nodig. Ga gerust uit nieuwsgierigheid even kijken wanneer u met pensioen kan.


Op termijn moet u hier ook kunnen vinden wat u al bij elkaar gespaard hebt. Maar die module zou nog enige tijd op zich laten wachten.

 

Minder papierwerk! Kwartaalvoorschot op BTW afgeschaft

Fantastisch nieuws voor zelfstandigen en sommige bedrijven. De kwartaalvoorschotten op de BTW worden vanaf 1 april afgeschaft.

Neen, het is geen aprilgrap. Maar vanaf 1 april wordt het leven van zelfstandigen een pak eenvoudiger. Want vanaf dat moment zal hij of zij niet langer het driemaandelijkse ritueel van kwartaalvoorschotten op de BTW moeten ondergaan.

Minder administratieve druk

Momenteel moet een belastingplichtige die kiest voor een BTW-aangifte per kwartaal ook kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op de 20e van de tweede en derde maand van elk kwartaal moet er telkens een voorschot van 1/3 van de verschuldigde BTW van het vorige kwartaal worden betaald. Dit geldt ook voor ondernemingen die slechts enkele facturen op jaarbasis hebben en soms voorschotten betalen voor een kwartaal waarin ze geen verkoopfacturen aangeven en dus geen BTW verschuldigd zijn.

‘Door de kwartaalvoorschotten af te schaffen wordt het probleem van de voorfinanciering van de BTW opgelost. We verlichten de administratieve druk voor de belastingplichtigen en de fiscale administratie. Bovendien worden belastingplichtigen die hun BTW maandelijks of per kwartaal aangeven op gelijke voet behandeld’, verduidelijkt minister financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA).

Toch nog één voorschot

Let wel, er zit toch nog één bureaucratisch addertje onder het gras. Om de kwartaalaangevers en de maandaangevers op gelijke voet te behandelen, zal wie voor een kwartaalaangifte kiest wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar’, klinkt het bij het kabinet van de minister.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Mypension.be, kwartaalvoorschot BTW afgeschaft