Nieuwsbrief 2017-05

/sites/default/files/nieuwsbrief%202017.05.pdf

Tax-on-Web 2017 - info en deadlines

Vanaf 25/04/2017 kan de aangifte personenbelasting (aanslagjaar 2017) ingediend worden via Tax-on-Web. Tegen wanneer dit moet gebeuren, vindt u hieronder.

  • Papieren aangifte: ten laatste op 29 juni 2017
  • Hulp bij het invullen: ten laatste op 29 juni 2017
  • Wijzigen van het voorstel van vereenvoudigde aangifte per post: ten laatste op 29 juni 2017
  • Aangifte via Tax-on-Web: ten laatste op 13 juli 2017
  • Wijzigen voorstel van vereenvoudigde aangifte via Tax-on-Web: ten laatste 13 juli 2017
  • Aangifte via mandataris (boekhouder): ten laatste op 26 oktober 2017

Meer praktische informatie is hier te vinden.

Voor cijfers of nieuwigheden kan u de presentatie uit de  persconferentie (PDF, 4.81 MB) raadplegen.

De voorstellen van vereenvoudigde aangifte zullen dit verzonden worden tussen 2 en 22 mei (als u nog steeds aan de voorwaarden voldoet om een voorstel van vereenvoudigde aangifte te ontvangen).

Niet-inwoners kunnen hun aangifte indienen via Tax-on-Web vanaf september 2017.

Aankoop tweede verblijf - beroepsreden

In Voorafgaande Beslissing nr. 2016.049 van 5 juli 2016 heeft de Rulingcommissie aanvaard dat de aankoop van een tweede verblijf nabij de plaats van tewerkstelling aftrekbaar is als beroepskost. Het gaat hier om een appartement van 86 m² voor een kaderlid dat regelmatig deelneemt aan avondlijke activiteiten en meetings en twee uur doet over de verplaatsing tussen zijn woon- en werkplaats.

Een belangrijke nuance is de opmerking van de Rulingcommissie die wel inziet dat er door de aankoop eigenlijk een (private) lange termijn investering gedaan wordt. Daarom beperkt zij de fiscale aftrek “tot het bedrag van de huurprijs van een soortgelijk appartement in dezelfde regio”. Dit lijkt ons een correcte en aanvaardbare beslissing.

Inhoudingsplicht is nu snel en mobiel te checken

De Belgische wet voorziet dat ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van hun medecontractanten voor werken in onroerende staat. Dit komt vooral veel voor bij activiteit als bouw, elektrotechniek, schoonmaak en onderhoud (sinds 1978) of bij activiteiten in de bewakings- of vleessector (sinds 2013).

Heeft de (onder)aannemer met wie u een contract afsluit schulden bij de fiscus of de sociale zekerheid? Dan kunnen de FOD Financiën en de RSZ de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schulden, tenzij die de inhoudingsplicht op facturen strikt respecteert en correct aan de RSZ en de FOD Financiën doorstort. Op www.checkinhoudingsplicht.be kan u nagaan of de facturen van uw leverancier volledig aan hem mag betalen of een deel moet doorstorten aan de FOD Financiën en/of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Een demo van deze dienst vindt u hier en voor meer uitgebreide informatie over de inhoudingsplicht kan u hier terecht.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Tax-on-Web 2017, tweede verblijf, inhoudingsplicht