Nieuwsbrief 2017-06

/sites/default/files/nieuwsbrief%202017.06.pdf

Deeleconomie - fiscaal kader

Naar aanleiding van de vele klachten omtrent concurrentieverstoring is er eindelijk een Programmawet met een poging om een fiscaal kader te scheppen omtrent inkomsten uit de ‘deeleconomie’.

De belangrijkste zaken daaruit:

 • de inkomsten zullen afzonderlijk belast worden aan 20% na aftrek van een kostenforfait van 50% (werkelijke kosten kunnen niet bewezen worden)
 • het moet gaan om inkomsten buiten een beroepswerkzaamheid verkregen uit een dienstverlening (dus geen levering van goederen, hoewel levering van maaltijden toch ook in aanmerking zou komen)
 • de diensten mogen uitsluiten geleverd worden aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroepswerkzaamheid gebruiken
 • er moet altijd tussenkomst zijn van een erkend of een door de overheid georganiseerd elektronisch platform
 • de vergoedingen moeten betaald worden door het platform;
 • het bruto bedrag van de inkomsten mag niet meer zijn dan (te indexeren) 3.255 EUR
 • op het gebied van BTW bestaat het belangrijkste voordeel van de regeling uit het feit dat in principe geen enkele BTWidentificatie vereist is

De regels lijken op het eerste zicht eenvoudig maar de gewone fiscale regels doorkruisen dit hier en daar en krijgen dan voorrang. Zo zullen inkomsten uit verhuur van kamer moeten worden opgesplitst in een deel roerend inkomen, onroerend inkomen en divers inkomen. Het correct verwerken in de aangifte, én het inschatten van de grens van 3.255 EUR, blijft in sommige gevallen een moeilijke kwestie. De administratie heeft dan ook al een aantal FAQ gepubliceerd.

Loopt u in het vizier van de fiscus?

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de fiscus op zijn website bekendgemaakt wie dit jaar een hoger risico op een controle of een vraag om inlichtingen loopt.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen controles bij particulieren en bij ondernemingen. Naast onderstaande specifieke aandachtspunten voert de fiscus uiteraard nog andere controles uit.

Particulieren

De particulieren die dit jaar extra in de schijnwerpers van de fiscus lopen zijn:

 • Loontrekkenden die hun werkelijke beroepskosten hebben afgetrokken.
 • Wie verzuimd heeft buitenlandse inkomsten aan te geven.
 • Verkopers van gebouwen of gronden die een belastbare meerwaarde niet hebben aangegeven.
 • Wie zijn belastingaangifte niet heeft ingediend, ondanks een herinnering.

Ondernemingen

Onderneming worden mogelijk gecontroleerd als:

 • Als het bedrijf een of meerdere (gedeeltelijke) vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing inroept.
 • Bedrijven waarbij er een vermoeden is dat ze ten onrechte een BTW-tegoed hebben geboekt of verrekend.
 • Als er verlaagde roerende voorheffing op de door het bedrijf betaalde of toegekende dividenden werd betaald.
 • Als een grote onderneming de belastbare meerwaarden op aandelen of deelbewijzen die zij heeft gerealiseerd, niet heeft aangegeven.
 • Als er geen belastingaangifte werd ingediend ondanks de verstuurde herinnering.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Deeleconomie, risico of kans op belastingcontrole