Nieuwsbrief 2017-08

/sites/default/files/nieuwsbrief%202017.08.pdf

Begrotingsakkoord - 26 juli 2017

Ondanks het scepticisme in onze vorige nieuwsbrief is het de regering toch gelukt om tot een akkoord te komen over een begroting waarin een verlaging van de vennootschapsbelasting is opgenomen. Een begrotingsevenwicht wordt weliswaar uitgesteld tot 2019.

Hieronder halen we de belangrijkste punten aan. Een volledig overzicht bezorgen we u graag op eenvoudig verzoek.

 1. De vennootschapsbelasting wordt verminderd in twee stappen: het basistarief van 33% wordt in 2018 verlaagd naar 29% en in 2020 verder verlaagd naar 25%. Voor KMO’s zal op de eerste schijf van 100.000 EUR al vanaf 2018 een verlaagd tarief van 20% van toepassing zijn.
 2. Via een taks op effectenrekeningen komt er een heffing van 0,15% voor wie meer dan 500.000 EUR op een effectenrekening heeft.
 3. Op de eerste 627 EUR dividenden uit aandelen zou er geen roerende voorheffing meer moeten betaald worden. De vrijstellingsdrempel voor intrest op een spaarrekening wordt dan weer verlaagd naar 940 EUR.
 4. Flexi-jobs worden uitgebreid naar detailhandel en gepensioneerden.
 5. Er komt een fonds van 600 miljoen EUR dat Arco-coöperanten moet vergoeden.
 6. Om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren is er in een hogere vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor bachelors voorzien.
 7. De taxshift uit 2015 wordt volledig verder uitgevoerd.
 8. De regel die door Unizo zwaar onder vuur wordt genomen: onbelast bijverdienen. Wie een hoofdactiviteit van minimaal 4/5e heeft of gepensioneerd is, geniet vanaf 2018 een sociale en fiscale vrijstelling van 500 EUR per maand. De regering zal nog een lijst uitwerken met de sectoren en arbeidsvoorwaarden.
 9. Voor nieuwe overeenkomsten betreffende de terbeschikkingstelling van onroerende goederen wordt een optioneel systeem voor BTW-onderwerping ingevoerd.
 10. Werkgevers kunnen hun werknemers voortaan een winstpremie uitkeren op een fiscaal en parafiscaal gunstige manier.
 11. Er komt een specifiek kader voor e-commerce om nacht- en zondagsarbeid mogelijk te maken.
 12. Voor de bouwsector volgt er een vermindering van de arbeidskosten om sociale dumping tegen te gaan.
 13. De proefperiode wordt niet heringevoerd, maar de huidige opzeggingstermijnen in de eerste 6 maanden zullen herzien worden.
 14. Beperkingen op interimarbeid verdwijnen in alle private sectoren.
 15. Via startersjobs met een vermindering van de loonkost wordt de werkgever ertoe aangezet om jongeren van 18 tot 21 jaar in dienst te nemen.
 16. Studenten tussen 16 en 18 jaar zullen in bepaalde sectoren op zondag mogen werken.
 17. Startende zelfstandigen zien sociale bijdragedrempel geleidelijk aan dalen.
 18. Er zouden (para)fiscale voordelen toegekend worden om oudere werknemers ertoe aan te zetten langer te blijven werken.
 19. Sociale uitkeringen inzake sociale bescherming zullen in 3 schijven opgetrokken worden.
 20. Aftrekbaarheid van de opvangkosten wordt verhoogd voor alleenstaande werknemers met een laag inkomen.
 21. Om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden zullen ‘mystery calls’ gebruikt kunnen worden.
 22. Enkele maatregelen zijn bedoeld als pensioenhervorming.

 

Yuki-event

Vergeet ons   - event niet op 23 /08/2017 in Aalst. Inschrijven is nog steeds mogelijk. Voor wie de uitnodiging niet terugvindt: binnenkort versturen we die een laatste keer. We hopen voor de gelegenheid heel wat klanten te mogen ontmoeten buiten ons kantoor.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Begrotingsakkoord – 26 juli 2017, Yuki-event