Nieuwsbrief 2017-11

/sites/default/files/nieuwsbrief%202017.11.pdf

Exact Online Cloud Award 2017

Profit & Tax is genomineerd bij de 5 finalisten voor de Exact Online Cloud Award 2017.

Nieuwe toepassing: MyEnterprise.be

Sinds 2003 zijn alle identificatiegegevens van alle ondernemingen (zelfstandigen, rechtspersonen, verenigingen en overheidsdiensten) gebundeld in een centrale, door de FOD Economie beheerde databank, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Naast de ‘identiteitskaart’ van elke onderneming biedt de KBO als authentieke bron alle informatie voor overheidsinstanties en privéinstellingen maar ook voor consumenten die op zoek zijn naar een betrouwbare onderneming.

Om de gegevens gemakkelijker te updaten, stelt de KBO een nieuwe toepassing ter beschikking. Deze toepassing, My Enterprise, geeft de ondernemer of zijn gevolmachtigde rechtstreeks en op een gebruiksvriendelijke manier toegang tot de gegevens van zijn onderneming in de KBO. Een aantal van die data kan de ondernemer zelf gratis beheren. Neem dus zeker eens een kijkje op www.myenterprise.be. U hebt natuurlijk wel een kaartlezer, uw identiteitskaart en de pincode nodig om in te loggen.

Voordelen alle aard desktop/laptop en tablet/smartphone minder belast

Het privé-gebruik van toestellen ter beschikking gesteld door de werkgever worden vanaf volgend jaar minder zwaar belast. Dat blijkt uit een mededeling van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). ‘Met deze maatregel wordt het systeem eindelijk eenvormiger en duidelijker. De bedragen zullen ook beter afgestemd zijn op de realiteit’, aldus Van Overtveldt in een persbericht.

Bij een desktop of laptop zal het voordeel alle aard dalen van 180 EUR naar 72 EUR per jaar. Voor een internetverbinding in de privé-woning blijft het voordeel ongewijzigd op 60 euro per jaar.  Voor een tablet of smartphone wordt het voordeel van alle aard 36 EUR per jaar. Voor een telefoonabonnement wordt het 48 EUR per jaar. Voor die twee laatste categorieën was er geen forfaitair bedrag vastgesteld en moest de ‘werkelijke waarde’ in aanmerking genomen worden. Zelfs in de meest voordelige rulings liggen die bedragen hoger.

Regularisatie studiejaren voor het pensioen: ook voor de zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen is het toegelaten om hun studiejaren te regulariseren vanaf hun 20ste  verjaardag tijdens een overgangsperiode van 3 jaar. Daarna verdwijnt de grens van 20 jaar en kunnen dus alle studiejaren geregulariseerd worden, ook die vóór de 20ste verjaardag. Zelfs de jaren onder leercontract kunnen geregulariseerd worden.

Iedere zelfstandige heeft de keuze over hoeveel jaren hij wil regulariseren. Het is dus niet verplicht om de totaliteit van de studiejaren regulariseren.

De te betalen bijdrage om één jaar te regulariseren, wordt voor alle zelfstandigen 1.500 EUR per jaar, voor een pensioenopbrengst van 266,66 € per jaar.

Er is verder voorzien in een spreiding voorzien van de betaling van de regularisatiebijdrage: de zelfstandige heeft hij 6 maanden de tijd voor betaling. Doordat er twee aanvragen ingediend kunnen worden, kan de bijdragekost gespreid worden.

Voor wie geïnteresseerd is: er zijn al enkele modules beschikbaar om na te kijken wat het resultaat van een regularisatie is (http://www.tijd.be/netto/service/tool_studiejaren).

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

 

Samenvatting: 
Exact Online Cloud Award 2017, Nieuwe toepassing: MyEnterprise.be, Voordelen alle aard desktop/laptop en tablet/smartphone minder belast, Regularisatie studiejaren voor het pensioen: ook voor de zelfstandigen