Nieuwsbrief 2017-12

/sites/default/files/nieuwsbrief%202017.12.pdf

Uitbreiding flexi-jobs

Sinds december 2015 is het in de horeca mogelijk om bij te werken aan een voordelig tarief. De vakbonden verzetten zich hevig tegen deze maatregel en trokken zelfs naar het Grondwettelijk Hof om de wet van 16 november 2015 te laten vernietigen. Het Hof besliste in haar arrest van 28 september 2017 echter om hun verzoek af te wijzen.

Dat is een meevaller voor de regering want die heeft in het zomerakkoord besloten om deze regeling uit te breiden. Vanaf 2018 kunnen ook gepensioneerden (al wie de leeftijd van 65 bereikt heeft op het einde van het kwartaal van tewerkstelling) aan de slag in een flexi-job. En niet alleen de horeca maar ook de kleinhandel en kappers kunnen dan voordelig extra mankrachten inschakelen. De nieuwe sectoren die de maatregel vanaf 2018 kunnen toepassen zijn:

          PSC 118.03 voor de bakkerijen

          PC 119 en PC 202 voor de handel in voedingswaren

          PC 201 voor de zelfstandige kleinhandel

          PSC 202.01 voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven

          PC 311 voor de grote kleinhandelszaken

          PC 312 voor de warenhuizen

          PC 314 voor de kappers

De principes inzake het flexiloon en het afsluiten van een raamovereenkomst blijven ongewijzigd. Ook de voorwaarde van een 4/5 tewerkstelling blijft. Het minimum flexi-loon bedraagt momenteel 9,88 EUR. De werknemer betaalt geen sociale bijdragen noch bedrijfsvoorheffing. De werkgever betaalt een forfaitair tarief voor sociale bijdragen van 25%.

Meerwaarden op aandelen: nog gauw verkopen in 2017?

Op dit moment is een meerwaarde op aandelen bij verkoop vrij van vennootschapsbelasting. Bij verkoop binnen het jaar betaalt de vennootschap 25,75% belasting op de meerwaarde.

Volgend jaar zullen meerwaarden op aandelen door het zomerakkoord maar vrijgesteld zijn als er voldaan wordt aan een participatievoorwaarde. Dat betekent dat uw vennootschap in die andere vennootschap een participatie van minstens 10% of van minstens 2.500.000 EUR moet aanhouden. In de meeste gevallen wordt dat moeilijk te realiseren.

Het is dus ten zeerste aan te raden om aandelen waarop uw vennootschap een grote meerwaarde kan realiseren, al te verkopen in 2017. Let wel op: als de aandelen niet voldoen aan een taxatatievoorwaarde dan zal u ook nu al het gewone belastingtarief betalen op de meerwaarde. Maar vanaf volgend jaar betaalt u dan wel het nieuwe lagere tarief vennootschapsbelasting. Wanneer u het risico loopt een minderwaarde te realiseren dan is het niet verstandig om nu al te verkopen: minderwaarden zijn en blijven niet aftrekbaar.

Bijverdienen tot 500 EUR per maand zonder aansluiting als zelfstandige?

Minister van werk Kris Peeters heeft een lijst met activiteiten bekend gemaakt waarmee er tot 500 EUR per maand kan worden bijverdiend zonder hierop belastingen of sociale bijdragen te moeten betalen. De lijst bestaat uit activiteiten die via het verenigingsleven worden uitgevoerd (animatoren op sportkampen) en activiteiten tussen burgers (zorg aan zorgbehoevende ouderen).  Activiteiten via de deeleconomie worden ook opgenomen in de nieuwe maatregel. Wij bezorgen u graag een kopie van de volledige lijst op eenvoudig verzoek.

Het bedrag van 500 EUR per maand is ondertussen al opgetrokken naar 1.000 EUR per maand, weliswaar met een maximum van 6.000 EUR per jaar. Hoewel de Raad van State het onbelast bijklussen als een discriminerende maatregel heeft bestempeld, zou de regering het voorstel toch willen doorduwen.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

 

Samenvatting: 
Uitbreiding flexi-jobs, Meerwaarden op aandelen: nog gauw verkopen in 2017?, Bijverdienen tot 500 EUR per maand zonder aansluiting als zelfstandige?