Nieuwsbrief 2018-01

/sites/default/files/nieuwsbrief%202018.01.pdf

De beste wensen voor het nieuwe jaar

We beginnen het jaar natuurlijk met onze beste wensen voor 2018.

Het wordt een veelbelovend jaar want er staan heel belangrijke wetswijzigingen op stapel. Minister van Justitie Koen Geens wil duidelijk zijn ambitie waarmaken om het Belgische  ondernemingsrecht te moderniseren en zo concurrentieel te blijven met onze buurlanden.

De hervorming van de vennootschapsbelasting uit het Zomerakkoord is nog altijd niet afgerond. Het wetsontwerp is te vinden op de website van De Kamer van Volksvertegenwoordigers.

En ook in het vennootschaps- en verenigingsrecht zal er heel wat veranderen. De ministerraad van 20 juli 2017 heeft hierover een voorontwerp van wet goedgekeurd.

Voordelen van alle aard: nieuwe bedragen vanaf 2018

Vanaf 1 januari 2018 verandert de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van pc, tablet, smartphone en internet. Het is de bedoeling om deze bedragen te moderniseren: deze voordelen hebben immers betrekking op toestellen die in de loop der jaren fors in prijs zijn gedaald. Anderzijds wordt er nu ook een forfait ingevoerd voor een tablet en een mobiele telefoon.

De volgende voordelen alle aard worden forfaitair vastgesteld op :

  • 72,00 EUR per jaar voor een kosteloos ter beschikking gestelde vaste PC of laptop;
  • 36,00 EUR per jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld tablet of een mobiele telefoon;
  • 60,00 EUR per jaar voor de kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting, ongeacht het aantal toestellen dat gebruik kan maken van die internetaansluiting;
  • 48,00 EUR per jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld vast of mobiel telefoonabonnement.

Twee voertuigen in een vennootschap en één zaakvoerder: dubbel VAA?

Nog over voordelen alle aard: het vaak voorkomende geval van een zelfstandige die zijn beroepsactiviteit ondergebracht heeft in een vennootschap en twee wagens koopt op naam van de vennootschap. De wagens worden zowel voor privé-behoeften als voor beroepsbehoeften gebruikt.

Moet voor beide wagens een voordeel van alle aard toegepast worden?

Het lijkt erop dat men niet met twee wagens tegelijkertijd kan rijden en dus is er maar één voordeel van alle aard in rekening te brengen. Om discussie te vermijden neemt men best het voordeel alle aard van het voertuig waarvoor dat voordeel het hoogst is. Op die manier zal de administratie u nooit kunnen verwijten dat u een voertuig waarvoor het fiscaal voordeel lager is alternatief gebruikt. Het gemiddelde van beide lijkt ons nochtans eveneens een eerlijke benadering.

Als een ander lid van het gezin van de zaakvoerder ook gebruik maakt van één van de twee voertuigen, wordt er natuurlijk wel met twee wagens tegelijkertijd gereden en is er toch een dubbel voordeel van alle aard.

Als het gezin beschikt over één of meerdere andere actieve privévoertuigen dan is het niet meer nodig om een dubbel voordeel te berekenen omdat het aan de administratie is om aan te tonen dat een van de voertuigen van de vennootschap ook door een ander lid van het gezin van de zaakvoerder wordt gebruikt. Uiteraard moet men opletten om geen boetes op te lopen met het voertuig tijdens gebruik door een ander gezinslid of systematisch de kinderen van school op te halen wanneer dat niet gebeurt door de zaakvoerder van de vennootschap.

 
 
 
DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Beste wensen voor 2018, Voordelen van alle aard: nieuwe bedragen vanaf 2018, Twee voertuigen in een vennootschap en één zaakvoerder: dubbel VAA?