Nieuwsbrief 2018-03

/sites/default/files/nieuwsbrief%202018.03.pdf

Te weinig voorafbetalen: tarieven stijgen fors

Zelfstandigen, vrije beroepen en vennootschappen hebben geen bezoldiging waarop bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden. Om tekorten in de staatskas te vermijden, werd daarom decennia geleden een systeem van ‘voorafbetalingen’ ingevoerd. En om iedereen te motiveren dat effectief te doen, is er een belastingvermeerdering wanneer er te weinig wordt voorafbetaald. De basis voor de berekening van die belastingvermeerdering is de rentevoet van de ECB (Europese Centrale Bank).

Omwille van de historisch lage rente werd in het Zomerakkoord beslist dat deze basis nooit lager mag zijn dan 3%. Doordat die met een factor 2,25 vermenigvuldigd wordt, zal de vermeerdering vanaf aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) nooit nog minder dan 6,75% bedragen.

Om een belastingvermeerdering te vermijden, mag er niet gewacht worden tot de derde voorafbetaling! Zoals bovenstaande tabel probeert te verduidelijken zal dan al 112,50% van de normale belasting als voorafbetaling gestort moeten worden.

De drempel, waaronder er geen vermeerdering verschuldigd was (minder dan 0,5% van de gewone belasting of minder dan 80,00 EUR) werd geschrapt. Gedurende de eerste 3 boekjaren blijft er geen vermeerdering van toepassing voor kleine ondernemingen.

 

Actieplan sociale fraudebestrijdig 2018

Op de ministerraad van 8 december 2017 werd het actieplan tegen sociale fraude 2018 goedgekeurd. Dit plan bevat de prioriteiten van de sociale inspectie voor 2018.

Tijdens het jaar 2018 liggen de prioriteiten op de controle van:

 • internationale sociale dumping
 • schijnzelfstandigen
 • grootstedenbeleid (met nadruk op controles in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt en Luik)

Om zwartwerk minder aantrekkelijk te maken werden reeds verschillende maatregelen ingevoerd om de lasten te verlagen (bv. de taxshift, uitbreiding flexi-jobs, lastenverlaging in de bouwsector, …). Daarom wil de regering strenger en sneller optreden en de pakkans vergroten.

In volgende sectoren zullen er sectorspecifieke controles volgen:

 • bouwsector
 • Elektrotechnische sector
 • schoonmaaksector
 • horecasector
 • transportsector
 • vleessector (slachthuizen en vleesversnijderijen)
 • taxisector (klassiek en online)
 • verhuissector
 • bewakingssector
 • land- en tuinbouwsector
 • garage en carwash sector
 • metaal en technologie
 • begrafenissector

 

Maar er zijn ook flitscontroles gepland in 2018:

 • metaalsector: 23 maart 2018
 • garages en carwashes: 18 mei 2018
 • bewaking (festivals): 5 juli 2018
 • land- en tuinbouw: 21 september 2018
 • taxi en vervoer: 16 november 2018

 

Het actieplan wil ook bepaalde situaties te controleren zoals:

 • de publieke werkgevers
 • het kunstenaarsstatuut
 • de tijdelijke werkloosheid
 • de uitkeringsgerechtigden, zoals bij fraude arbeidsongeschiktheidsuitkering en verblijf in het buitenland of gepensioneerden die arbeid verrichten
 • het huis- en ambassadepersoneel
 • de aangifte van werken (in de bouw-, vlees- en bewakingssector)
 • de naleving van de arbeidswet, en meer bepaald de regels inzake werkbaar en wendbaar werk

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Te weinig voorafbetalen: tarieven stijgen fors, Actieplan sociale fraudebestrijding 2018