Nieuwsbrief 2018-08

/sites/default/files/nieuwsbrief%202018.08.pdf

Vereenvoudiging bewijs intracommunautair vervoer

Wie regelmatig met verkopen aan klanten binnen Europa te maken heeft, kent de voorwaarden die aan een intracommunautaire levering verbonden zijn. Een intracommunautaire levering is vrijgesteld van BTW en daarom zijn er strikte voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste zijn:

  1. uw klant moet een BTW-nummer hebben in een Europese lidstaat;
  2. de verkochte goederen moeten België verlaten.

De eerste voorwaarde is makkelijk te controleren op een speciaal daarvoor opgestarte website: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=nl. We raden zeker aan om het BTW-nummer van uw klant daar na te kijken om te vermijden dat u later zou verweten worden deelgenomen te hebben aan enige vorm van misbruik.

De tweede voorwaarde is vaak een discussiepunt wanneer u zelf, of een door u aangestelde transporteur, niet hebt ingestaan voor het vervoer. Het feit dat de goederen België verlaten hebben, valt moeilijk te bewijzen wanneer de klant deze zelf is komen ophalen. Daarom heeft de Minister van Financiën in een BTW-beslissing (E.T. 129.460 van 1/07/2016)) het ‘bestemmingsdocument’ gelanceerd. Dit zou in heel wat situaties een welkome hulp zijn want dit wordt aanvaard als voldoende bewijs. Let wel op dat de intracommunautaire opgave niet vergeten wordt.

Of een land tot de Europese Unie behoort, kan u nakijken op de website: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_nl.

 

Online hulp voor personal finance

Het web krioelt van websites die u willen bijstaan op het vlak van financiën. Maar kende u deze al?

  • Wikifin (http://www.wikifin.be) is een federale portaalsite die antwoorden biedt op al uw geldvragen. Erg handig vinden wij de Tools -rubriek, waar geregeld nieuwigheden aan toegevoegd worden. Sinds kort vindt u hier bv. een Erfenissimulator terug. Die geeft u een eerste idee van hoe een nalatenschap verdeeld wordt en hoeveel successierechten de erfgenamen ongeveer zullen moeten betalen. U vindt er ook een heleboel checklists die betrekking hebben op personal finance, bv. op beleggen, sparen, verzekeren, enz.
  • Immotheker Finotheker. Ook goed om te weten is dat twee financiële platformen een tijd geleden gebundeld werden tot één geheel: Immotheker Finotheker (www.immothekerfinotheker.be). Dit resulteerde in nieuwe en uitgebreide simulatietools inzake financiën in de ruime zin van het woord (woonkrediet, financieringen, pensioensparen, …). Ook de Rentebarometer, gebaseerd op 1.500 kredietformules bij 16 Belgische banken, is een aanrader.
  • Kredietgids.be (www.kredietgids.be) wil u informeren en begeleiden bij het sluiten van een lening. In de rubriek Onze oplossingen vindt u de simulatiemodules van verschillende banken. Hiermee kunt u nagaan hoeveel een krediet u zal kosten. U vindt er ook allerlei rekenmodules van Notaris.be, Wikifin en Kredietgids.be zelf terug voor o.a. de kostensimulatie van een woonproject. In deze context vermelden we ook Kan Ik Lenen (www.kaniklenen.be), een website met nuttige tips en tools voor wie een krediet wil sluiten.
  • En wie zich te diep in de schulden gestoken heeft, vindt tips en advies op Eerste Hulp Bij Schulden (www.eerstehulpbijschulden.be). De informatie is afkomstig van de Vlaamse overheid.
  • Alles Over Centen (www.allesovercenten.be) ten slotte informeert jongeren bij het maken van financiële keuzes. Daarbij komen thema’s zoals werken, verzekeringen, alleen wonen en lenen aan bod. Ook deze info wordt u aangereikt door de Vlaamse overheid.

Op onze eigen website staan ook heel wat nuttige links.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Vereenvoudiging bewijs intracommunautair vervoer, Online hulp voor personal finance