Nieuwsbrief 2018-11

/sites/default/files/nieuwsbrief%202018.11.pdf

UBO-register

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”) voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (UBO-register).

Deze Wet voorziet in de verplichting voor bestuurders van vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen.

Het koninklijk besluit betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register is bekendgemaakt op 14 augustus 2018 en in werking getreden 31 oktober 2018. Hoewel de inwerkingtreding pas op 31 oktober 2018 is gepland, heeft u tijd tot 31 maart 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren.

Heel wat nuttige informatie met een handleiding en een FAQ-lijst zijn terug te vinden op https://financien.belgium.be/nl/ubo-register. Via een “extern mandaat” zou het vanaf eind oktober 2018 mogelijk moeten zijn een derde aan te stellen om deze informatie in te vullen.

Yuki past zijn prijsmodel aan

Vanaf 1 januari 2019 past Yuki zijn prijsmodel aan. Als ondernemer krijgt u op de mogelijkheid om een eigen versie van Yuki aan te schaffen. Dit is een uitbreiding op de financiële administratie en het standaard ondernemersportaal dat door het boekhoudkantoor wordt aangeboden. Deze versie biedt meer functionaliteiten voor de ondernemer zoals ‘zoom’mogelijkheden, een compleet CRM en extra modules die de ondernemer kan activeren. Deze ondernemerslicentie is voor de ondernemers die, niet alleen de boekhouding via het Yuki platform uitbesteden, maar zelf ook actief hun cijfers willen opvolgen.

Wil de ondernemer gebruikmaken van de ondernemerslicentie en/of aanvullende modules dan worden deze maandelijks rechtstreeks gefactureerd aan de ondernemer. Enkel de ondernemer kan deze licentie via het ondernemersportaal activeren:

  • 25,00 EUR voor de eerste administratie
  • 10,00 EUR voor elke extra administratie binnen hetzelfde domein
  • 7,50 EUR per extra user (eerste user is gratis)
  • 2,50 EUR per employee user (geen rol/kijkgebruiker/office)

extra modules uit de Yuki store:

prijs (per domein /per maand)

Yuki Betaalservice

5,00 EUR

Yuki Facturatie2

10,00 EUR

Yuki Workflow

10,00 EUR

Yuki Urenregistratie

10,00 EUR

Yuki Dossiers

10,00 EUR

Yuki Incasso (domiciliëring)

15,00 EUR

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
UBO-register, Yuki past zijn prijsmodel aan