Nieuwsbrief 2018-12

/sites/default/files/nieuwsbrief%202018.12.pdf

Best Wishes

The end of the year is near.

Our best wishes just before it finishes.

Eindejaarsgeschenken

De eindejaarsfeesten komen eraan en dus worden er geschenken gegeven. Dit jaar kunnen de werkgevers zich wat guller tonen dan vroeger.

De regering verhoogde in de zomer van 2018 immers het maximumbedrag voor bepaalde geschenken in natura, in cash of als cadeaubon. Voor Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar werd het maximum bijvoorbeeld verhoogd naar 35 tot 40 EUR per gewerkt jaar voor elke werknemer.

Voor trouwe medewerkers kan dat een mooi bedrag worden. Zeker omdat voor Sinterklaas of een ander feest met een vergelijkbaar sociaal karakter een bijkomend jaarlijks bedrag van maximaal 40 EUR per kind ten laste van de werknemer kan worden toegekend. Voor wie met pensioen gaat, geldt eveneens een bedrag van 40 EUR per volledig gewerkt jaar (tegenover 35 EUR vroeger). Hier is wel een maximum van 1.000 EUR van toepassing. De premie voor een huwelijk of wettelijke samenwoning steeg dan weer van 200 naar 245 EUR. Voor een eervolle vermelding is het bedrag gestegen van 105 naar 120 EUR.

Zolang deze grenzen gerespecteerd worden, zijn de geschenken niet als een voordeel alle aard, noch als een sociaal voordeel te beschouwen. Dit betekent dat ze vrijgesteld zijn van sociale bijdragen en van personenbelasting. Bovendien zijn ze volledig aftrekbaar voor de werkgever. Let wel op: dit is niet te verwarren met de regeling van sport-en cultuurcheques.

Op vlak van BTW-aftrek gelden volgende regels:

  • waarde lager dan 50 EUR
  • collectief (niet voor één individueel personeelslid)
  • sociaal voordeel voor inkomstenbelasting
 
 
 
DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Best Wishes, Eindejaarsgeschenken