Nieuwsbrief 2019-07

/sites/default/files/nieuwsbrief%202019.07.pdf

Uw kind als jobstudent?

Kinderen durven zich al eens vervelen tijdens lange vakantieperiodes. Als ze wat ondernemingszin hebben dan wordt er misschien wel een vakantiejob overwogen. En dan denken zelfstandigen al wel eens aan de mogelijkheid om hen bij zichzelf als jobstudent in te schrijven.

Een hoop info vindt u op de website Student At Work. Die is gericht naar de student zelf maar u kan er ook nakijken hoeveel uren er nog gewerkt mag worden.

Vanaf 16 jaar kan uw zoon of dochter dus als jobstudent werken tijdens de schoolvakanties. Hierbij houdt u best rekening met enkele aspecten:

  1. Er mag maximum 6.942,50 EUR ‘verdiend’ worden. Let wel op want het gaat daarbij om alle inkomsten samen (jobstudent, roerende inkomsten, onroerende inkomsten, zelfs ontvangen onderhoudsgelden tellen mee). Dit bedrag is voor ouders die samen belast worden. In andere situaties kan het bedrag hoger liggen.
  2. Er mag maximum 475 uur per jaar ‘gepresteerd’ worden.

Zo zou u kunnen overwegen om bepaalde taken door uw kinderen te laten uitvoeren in plaats van zelf wat harder te werken en een hogere bezoldiging als zaakvoerder uit te keren vanuit uw vennootschap. Maar ook vanuit uw eenmanszaak is dit mogelijk. Zo kan u heel wat besparen aan sociale bijdragen en personenbelasting. Als die prestaties even kwalitatief door uw kinderen kunnen uitgevoerd worden dan is dit in elk geval een veel goedkopere oplossing.

Vooral als u geen personeel in dienst hebt, mag u echter de onrechtstreekse kosten hierbij niet vergeten. Een jobstudent is een gewoon personeelslid dus er moet met een interimkantoor of sociaal secretariaat gewerkt worden want er moeten RSZ-aangiftes en aangiftes bedrijfsvoorheffing gebeuren, er is een arbeidsovereenkomst en een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten, er is een aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk nodig en u loopt het risico op arbeidsinspectie.

BTW - zomerregeling 2019

Voor wie met de vakantie alle administratie heeft achter gelaten of door de hitte de btw-aangifte is vergeten: er is een “zomerregeling” van toepassing voor het tweede kwartaal en voor de maanden juni en juli. De btw-aangiftes voor het tweede kwartaal en voor de maand juni zijn pas in te dienen tegen 9/08/2019 (in plaats van 22/07/2019). Die van juli tegen 10/09/2019 (in plaats van 20/08/2019). Logischerwijze zal dan ook de betaling wel vergeten zijn en daar loopt u wel het risico op nalatigheidsintresten. Al is ook hiervoor een nogal complexe regeling uitgewerkt.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

 

Samenvatting: 
Uw kind als jobstudent?, BTW - zomerregeling 2019