Nieuwsbrief 2019-10

/sites/default/files/nieuwsbrief%202019.10.pdf

Fiscaliteit wagens - CO2-uitstoot

Sinds enkele jaren is de CO2-uitstoot van wagens een belangrijke parameter geworden in de fiscaliteit. Zowel in de berekening van het voordeel alle aard als voor de aftrekbaarheid van de kosten speelt die een grote rol. Zelfs voor de berekening van de verkeersbelasting wordt de CO2-uitstoot gebruikt.

Als boekhouder hebben wij die CO2-uitstoot dus nodig voor alle personenwagens en dan krijgen we van vele klanten de vraag waar ze die dan wel terugvinden. Tot nu toe hebben we altijd gevraagd om daarvoor op het gelijkvormigheidsattest of het inschrijvingsbewijs te kijken of de wagen op te zoeken via de website www.ecoscore.be. Daar vindt u namelijk de CO2-uitstoot volgens de NEDC-norm.

Voor nieuwe wagens, en vanaf 1/01/2021 ook voor oude wagens, moet echter de CO2-uitstoot volgens de WLTP-norm genomen worden. Dat betekent dat we niet langer mogen verwijzen naar het gelijkvormigheidsattest. Op het inschrijvingsbewijs zou wel de juiste CO2-uitstoot staan. Maar die inschrijvingsbewijzen zouden sinds 1/07/2019 niet langer een CO2-waarde vermelden. Op basis van het chassisnummer kan u via de website www.mobilit.belgium.be nu wel de juiste CO2-uitstoot voor uw wagens opzoeken.

Die hele discussie rond welke CO2-waarde te gebruiken, is een uitvloeisel van het emissie-schandaal dieselgate. Op de aftrekbaarheid van de BTW heeft dit geen effect. Toch horen we maar al te vaak beweren dat de BTW-aftrek voor een personenwagen nog steeds 50% is. Dat is niet correct: om de BTW-aftrek op een personenwagen te bepalen, verwijzen we naar onze nieuwsbrief 2017-02. En dan halen we maar meteen aan dat bij verkoop van een personen-wagen ook niet altijd 21% BTW uit het totale factuurbedrag moet gehaald worden. We hebben een model ontwikkeld om het juiste BTW-bedrag te bepalen dus contacteer ons gerust indien u dat nodig zou hebben.

Fiscaliteit fiets

Voor de meeste personenwagens wordt de kost op fiscaal vlak beperkt (zie ook vorig artikel). Voor de fiets kan u de kosten tot eind dit jaar voor 120% fiscaal in aftrek brengen. Vanaf 2020 is dat nog maar 100% maar de kost wordt nog altijd niet beperkt.

Een belangrijke voorwaarde is wel dat de fiets effectief gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen. Als dat het geval is dan is er geen voordeel alle aard van toepassing. Zelfs niet wanneer de fiets verder toch ook privé gebruikt wordt. En dan kan u daar bovenop vanuit de vennootschap een vergoeding van 0,23 EUR / km betalen voor de gereden kilometers tussen uw woon- en werkplaats.

Hoe eigenaardig ook: als de fiets enkel voor zuivere beroepsverplaatsingen gebruikt wordt dan is er geen 120% aftrekbaarheid en wel degelijk een voordeel alle aard bij privé-gebruik. Sinds een wet van 22/10/2017 (Belgisch Staatsblad 10/11/2017) is de regeling wel van toepassing op alle fietsen: dus ook een koersfiets, mountainbike, speedpedelec, … En in de personenbelasting is er geen voordeel voorzien: codes 1325 en 1326 gelden enkel voor elektrische motorfietsen en elektrisch wagens.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Fiscaliteit wagens - CO2-uitstoot, Fiscaliteit fiets