Nieuwsbrief 2019-11

/sites/default/files/nieuwsbrief%202019.11.pdf

Voorafbetaling directe belastingen

Voor wie een boekjaar heeft dat samen loopt met het kalenderjaar: de laatste mogelijkheid om een voorafbetaling te doen is tegen 20/12/2019. U contacteert dus best uw boekhouder indien u hieromtrent een inschatting van hem verwacht.

Bij vennootschappen is de belastingvermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen fors verhoogd sinds 2018 (zie Nieuwsbrief 2018-03). Zonder voorafbetaling loopt die op tot 6,75% op 102% van de verschuldigde belasting. Aangezien financiële instellingen hiervoor speciale kredieten aanbieden, is het zelfs bij een voorlopig gebrek aan liquide middelen aan te raden om een correcte laatste voorafbetaling te doen.

Bij eenmanszaken loopt het boekjaar sowieso samen met het kalenderjaar. Het tarief voor de vermeerdering ligt hier veel lager: 2,25% op 106% van de verschuldigde belasting. Als de belastingvermeerdering lager is dan 0,50% of 80 EUR wordt die voor hen bovendien niet eens aangerekend. En wanneer er te veel voorafbetaald werd dan is er zelfs ‘bonificatie’ als belastingvermindering. Voor eenmanszaken is een correcte inschatting eerder belangrijk om eventueel een aanpassing van de sociale bijdragen aan te vragen. Zeker beginnende zelfstandigen lopen anders het risico op de gevreesde afrekening na drie jaar.

Zowel voor vennootschappen als voor eenmanszaken is er geen belastingvermeerdering tijdens de eerste 3 jaren.

Investeringen 2019: afschrijving volledig jaar en investeringsaftrek van 20%

In het jaar 2019 kunnen kleine ondernemingen de laatste keer de investeringen voor een volledig jaar afschrijven en genieten van een investeringsaftrek van 20%. Wij geven deze tip zeker niet mee om u gekke investeringen te laten doen omwille van een belastingbesparing. Maar het kan wel een reden zijn om geplande investeringen dit jaar nog te realiseren.

Elektronisch factureren

Haast alle facturen worden elektronisch opgemaakt en dus wordt een elektronische verzending van die facturen ook meer en meer de norm. De belangrijkste redenen zijn dat het sneller en goedkoper is dan een verzending op papier per post. Maar mag u zomaar overschakelen van papieren naar elektronische verzending?

Een elektronische factuur heeft in elk geval dezelfde juridische waarde als een gewone factuur. Van de belastingadministratie is geen voorafgaande goedkeuring nodig. De vormvoorwaarden zijn dezelfde als die voor een papieren factuur (factuurnummer, datum, BTW-nummer, geleverde goederen en/of diensten, enz.) dus waarschijnlijk hoeft u hiervoor geen aanpassingen te doen. Zelfs een ingescande papieren factuur die die als bijlage bij een e-mail verzonden wordt, telt als een geldige elektronische factuur. Omdat u de ‘integriteit van de inhoud’ moet kunnen waarborgen, zet u best een factuur opgemaakt in Word of Excel eerst om naar pdf.

De toestemming van de klant is wel nodig. Die hoeft u echter niet vooraf te vragen: betaling van uw factuur geldt als aanvaarding. Bij weigering bent u verplicht papieren facturen te blijven sturen maar daar mag u wel een extra vergoeding voor aanrekenen. Als er “algemene voorwaarden” worden gebruikt dan is het aan te raden om die vergoeding daarin op te nemen. En die vergoeding voor een papieren factuur is niet toegelaten naar particuliere klanten toe.

In een overgangsfase kan u overwegen om de facturen zowel elektronisch als op papier te verzenden. Let er dan wel op om bij één van beide facturen de verplichte melding ‘duplicaat’ op te nemen. De bedoeling daarvan zal wel duidelijk zijn: er mag maar één origineel gebruikt kunnen worden voor BTW-aftrek.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

 

Samenvatting: 
Voorafbetaling directe belastingen, Investeringen 2019: afschrijving volledig jaar en investeringsaftrek van 20%, Elektronisch factureren