Nieuwsbrief 2019-12

/sites/default/files/nieuwsbrief%202019.12.pdf

Best Wishes

Checklist einde boekjaar

Bij de meeste klanten is niet alleen het einde van het kalenderjaar maar ook het einde van het boekjaar in zicht. Hieronder enkele zaken die daarbij niet mogen vergeten worden (vanuit boekhoudkundig of fiscaal oogpunt):

 • laatste verkoopfacturen tijdig opmaken
 • indexering huur, verkoopprijzen, boeteclausules, …
 • opmaak voorraadlijst(en)
 • overzicht lopende werken / bestellingen in uitvoering
 • analyse dubieuze vorderingen / faillissement klanten
 • analyse provisie / voorziening voor risico’s en kosten die voortvloeien uit een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting
 • eindstand kilometertellers van persoonlijk gebruikte voertuigen (nodig om het aftrekbaar BTW-percentage te kunnen bepalen)
 • betaling groepsverzekering/IPT, sociale bijdragen, VAPZ
 • eventueel een extra bezoldiging voor december 2019 toekennen (met het oog op het verlaagd tarief vennootschapsbelasting)
 • laatste prestatiestaten personeel doorgeven
 • eventueel een laatste voorafbetaling (tegen 20/12/2019)
 • kerstkaarten versturen, relatiegeschenken bestellen en nieuwjaarsreceptie organiseren (als dat nog in het budget past … en let op: de fiscale aftrekbaarheid is beperkt)
 • documenten voor de laatste BTW-aangifte bezorgen tegen 10/01/2020

Tot 31 december 2019 is er nog de verhoogde investeringsaftrek van 20%. Als grensbedrag voor een investering hanteren we eenvoudigheidshalve dezelfde grens inzake directe belastingen als inzake BTW: 1.000,00 EUR (excl. BTW).

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Best Wishes, Checklist einde boekjaar