Nieuwsbrief 2020-05

/sites/default/files/nieuwsbrief%202020.05.pdf

Corona compensatiepremie

Eindelijk is ook de Corona compensatiepremie er. Waarschijnlijk bent u al op de hoogte van de voorwaarden want om de haverklap wordt er door allerhande instanties informatie doorgegeven. U vindt ze hier maar we brengen de belangrijkste graag in herinnering:

 • niet combineerbaar met de corona hinderpremie
 • wel combineerbaar met het overbruggingsrecht
 • patrimonium-, holding- en managementvennootschappen komen niet in aanmerking
 • enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen in bijberoep met een winst van minimum 13.993,78 EUR
 • voor vennootschappen moet er minstens één voltijds personeelslid of één voltijds werkend vennoot (al dan niet bezoldigd) zijn
 • voor verenigingen moet er minstens één voltijds personeelslid zijn
 • de compensatiepremie is bedoeld voor:
  • dienstleveranciers die enkel nog dringende interventies mogen doen, ondernemingen uit de eventsector, technische controle, (para)medische beroepen en ondernemingen die essentiële diensten leveren als dit uit de NACEBEL-codes (zie Kruispuntbank Ondernemingen) blijkt
  • zelfstandigen in bijberoep die verplicht moesten sluiten maar niet in aanmerking zijn gekomen voor de corona hinderpremie
  • ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten maar een substantiële exploitatiebeperking ondergaan

Op die laatste voorwaarde gaan we even dieper in want die is nogal vaag en heeft al geleid tot misleidende berichten. Een substantiële exploitatiebeperking betekent concreet:

 • een omzetdaling van minstens 60% (en niet van 20% zoals we elders hebben gelezen)
 • als gevolg van exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen
 • voor de periode 14/03/2020-30/04/2020 in vergelijking met de periode 14/03/2019-30/04/2019 (en niet voor het eerste kwartaal 2020 in vergelijking met het eerste kwartaal 2019 zoals we elders hebben gelezen)

De aanvraag gebeurt net als de corona hinderpremie via de website van Vlaio. De aanvraag is opnieuw vrij eenvoudig en op de website zelf is een handleiding voorzien. Wie zich niet vooraf had aangemeld moet opnieuw een dagje langer wachten. De aanvraag kan deze keer wel gebeuren door de boekhouder maar het aanmaken van een mandaat als beheerder daar is volgens ons complexer dan de aanvraag zelf. Bij de aanvraag wordt enkel een ‘verklaring op eer’ gevraagd. De bewijsstukken dat aan alle voorwaarden voldaan is, moeten wel 5 jaar bewaard worden.

Waarschijnlijk minder gekend zijn de ‘Gigarant waarborg’(eerder voor grote bedrijven: een waarborg van PMV vanaf 1.5 miljoen euro) en de ‘Corona achtergestelde lening’ (achtergestelde lening van PMV op 3 jaar – aanvraag kan nog niet gebeuren omdat de goedkeuring van Europa nodig is). Deze zijn niet combineerbaar met de compensatiepremie maar u kan de keuze achteraf maken door de compensatiepremie op dat moment terug te betalen.

Omdat we merken dat heel wat financiële instellingen niet zo vlot omspringen met het uitstel voor afbetalingen van leningen geven we graag mee dat Febelfin een ‘charter’ daaromtrent heeft afgesloten met de minister van Financiën en de Nationale Bank van België. Misschien kan dat van pas komen in de onderhandelingen.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Corona compensatiepremie