Nieuwsbrief 2020-10

http://www.profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202020.10.pdf

Corona-steun: Vlaams Beschermingsmechanisme en Compensatiesteun

Bij een omzetdaling van 60% in de periode 1/10/2020-15/11/2020 ten opzichte van de periode 1/10/2019-15/11/2019 heeft u recht op de “Compensatiesteun” (of ook: “Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme”). Er kan ook gekozen worden voor een andere referentieperiode: 19/10/2020-18/11/2020. De premie bedraagt 10% (in plaats van 7,5% voor het Vlaams Beschermingsmechanisme) van de omzet in de referentieperiode van 2019. Voor zelfstandigen in bijberoep gaat het om 5% in plaats van 10%. Dat percentage is een raming van de gemiddelde vaste kosten van de ondernemingen.

De maximale steun bedraagt:

  • voor referentieperiode 1/10/2020-15/11/2020:
    • 11.250 EUR voor ondernemingen met minder dan 9 werknemers
    • 22.500 EUR voor ondernemingen met 10 werknemers of meer
  • voor referentieperiode 19/10/2020-18/11/2020 én voor cafés en restaurants:
    • 7.500 EUR voor ondernemingen met minder dan 9 werknemers
    • 15.000 EUR voor ondernemingen met 10 werknemers of meer

Deze premie kan pas vanaf eind november aangevraagd worden.

In onze nieuwsbrief 2020-08 hebben we kort het “Vlaams Beschermingsmechanisme” besproken. Wie in de periode 1/08/2020-30/09/2020 met een omzetdaling van minimum 60% ten opzichte van de periode 1/08/2019-30/09/2019 werd geconfronteerd, kan deze steunmaatregel ondertussen aanvragen. De aanvraag gebeurt zoals vorige keren met de identiteitskaart (of via itsme® dat toch meer en meer ingeburgerd raakt). U kan er ook een mandaat voor geven aan de boekhouder maar de aanvragen zijn vrij eenvoudig. Bij twijfel raden we wel aan om na te vragen bij uw boekhouder of u er effectief recht op heeft. Er is een lange lijst aan voorwaarden die u best eerst overloopt. De aanvraag moet gebeuren tegen 15/11/2020.

Hopelijk blijft de overheid voldoende inspiratie vinden op het vlak van benamingen voor nieuwe steunmaatregelen. Want op dit moment lijkt geld uitgeven en veel schulden maken de enige oplossing om de economie te ondersteunen en deze coronacrisis te overbruggen. De bezorgdheid over de terugbetaling van de overheidsschuld, die historisch tot meer dan 500 miljard is gestegen, steekt stilaan de kop op. Wie de economische terminologie niet schuwt, vindt hier een interessante bespreking daarover.

Corona-overbruggingsrecht

In de Ministerraad van 23/10/2020 is beslist dat het overbruggingsrecht verdubbeld zal worden voor oktober en november. Eventueel wordt de verdubbeling doorgetrokken naar december. In bedragen komt dat neer op 2.583,38 EUR voor een alleenstaande zelfstandige of 3.228,20 EUR voor een zelfstandige met gezinslast.

Het verdubbelde crisis-overbruggingsrecht is voorbehouden voor zelfstandigen en hun helpers of meewerkende echtgenoten met een activiteit die moet stopgezet worden wegens de COVID-maatregelen. Zelfstandigen met een activiteit die afhankelijk is van deze sectoren en die hun activiteit maar gedeeltelijk onderbreken, hebben enkel recht op het gewone overbruggingsrecht.

Aanvragen zullen ongetwijfeld opnieuw via het sociaal verzekeringsfonds moeten gebeuren. Mogelijks worden daarbij de NACEBEL-codes gecontroleerd worden om na te gaan of u onder een verplicht te sluiten sector valt.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Corona-steun: Vlaams Beschermingsmechanisme en Compensatiesteun, Corona–overbruggingsrecht