Nieuwsbrief 2020-12

http://www.profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202020.12.pdf

Aankoopoptie bij afloop leasing

Het gebeurt vaak dat na afloop van een leasingcontract de wagen aangekocht wordt door de bedrijfsleider van de vennootschap. De belastingadministratie ziet hier vaak een voordeel alle aard in dat belastbaar is in de personenbelasting. Daarom worden vaak andere partijen in het verhaal betrokken.

Een dergelijke situatie werd behandeld door het Hof van Beroep te Brussel op 11/06/2020: de wagen werd door de leasingmaatschappij voor 16.854 BEF (want het leasingcontract liep ten einde op 28/12/1995) verkocht aan de echtgenote van de bedrijfsleider. Zoals verwacht wil de belastingadministratie de bedrijfsleider belasten op een voordeel alle aard van 228.146 BEF omdat de wagen in 1999 opnieuw werd doorverkocht aan 245.000 BEF.

De rechter geeft de fiscus ongelijk omdat ze meent dat de bedrijfsleider in deze transactie geen persoonlijk voordeel heeft genoten. De echtgenote heeft de auto gekocht met eigen middelen en het koppel was getrouwd met zuivere scheiding van goederen. Zij was zelf geen bedrijfsleider in de vennootschap. Als we deze redenering mogen volgen dan zou hetzelfde moeten gelden voor zoon of dochter, tantes en nonkels, vrienden en kennissen.

Wanneer de aankoopoptie gelicht wordt door de bedrijfsleider of een werknemer, blijft er een risico op belasting van een voordeel alle aard. Daarover is de rechtspraak het al langer eens ((Luik 14/03/2003 - Antwerpen 29/04/2003 - Gent 21/10/2008) . Om een voordeel alle aard te vermijden, moet aangetoond worden dat de prijs van de aankoopoptie vergelijkbaar is met de normale marktwaarde. Als een vergelijkbare wagen (op basis van merk, type, motor, aantal kilometers, …) op een website voor tweedehands wagens gevonden kan worden dan is dat een goede basis. Een waarschuwing bij snelle doorverkoop aan hogere prijs: in dat geval is er geen discussie meer mogelijk en is een hogere marktwaarde aangetoond. Ook dat kan uit dit Arrest afgeleid worden.

Een prettig jaareinde voor 2020

Voor velen zal het een soort van opluchting zijn:

een prettig einde van het historische jaar 2020 gewenst!!

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

 

Samenvatting: 
Aankoopoptie bij afloop leasing, Een prettig jaareinde voor 2020