Nieuwsbrief 2021-01

http://www.profit-tax.be/sites/default/files/Nieuwsbrief%202021.01_0.pdf

Vlaams Beschermingsmechanisme 3

Zelfs in 2021 zal het coronavirus ons niet direct loslaten. Gelukkig blijven vele steunmaatregelen nog steeds doorlopen. Zo kan u vanaf 4/01/2021 het nieuwe Vlaams Beschermingsmechanisme 3 aanvragen.

Opnieuw is de belangrijkste voorwaarde een omzetdaling. De referentieperiode is deze keer 16/11/2020 tot 31/12/2020 tegenover dezelfde periode van het vorige jaar. En het moet gaan om een omzetdaling van 60%. Het bedrag van deze steunmaatregel is 10% van de omzet (excl. BTW) uit de referentieperiode van 2019. Voor zelfstandigen in bijberoep is dat maar 5%. Er is wel een maximumbedrag afhankelijk van het aantal werknemers in dienst. Maar er is ook een minimumbedrag van 1.000 EUR voorzien.

Wie verplicht gesloten was in de referentieperiode hoeft geen omzetdaling aan te tonen. Voor hen hangen de minimum en maximum steunbdragen af van het aantal verplicht gesloten dagen.

De aanvraag moet gebeuren tegen 15/02/2020 dus veel tijd is er niet meer.

E-audit als belastingcontrole

Net als de rest van de bevolking wordt bij de belastingadministratie thuiswerk verplicht. Hierdoor worden boekhouders regelmatig geconfronteerd met een zogenaamde “e-audit”. Daarbij vraagt de administratie ter voorbereiding van een fiscale controle om de back-up van de boekhouding over te maken om er daarna een eigen auditsoftware op los te laten.

Bij de verzoeken van de administratie wordt vaak een handleiding bezorgd met instructies. Maar een back-up betreft in beginsel een veiligheidskopie van alle data ingegeven in de softwareapplicatie van de boekhouding. Zo kan het zijn dat in de back-up de data over alle boekjaren verzameld zitten. Het is dus aan te raden hier voorzichtig mee om te springen en ervoor te zorgen dat geen andere informatie wordt uitgewisseld dan diegene die wordt gevraagd of wettelijk dient te worden aangeleverd.

Deze manier van werken is handig in die zin dat de boekhouder en de ondernemer geen tijd verliezen met het bijwonen van de controlewerkzaamheden. Maar het verzoek tot overdracht van een back-up heeft eigenlijk geen wettelijke basis. Er kunnen dan ook geen sancties worden opgelegd door de administratie. De beginselen van behoorlijk bestuur vereisen zelfs dat de administratie spontaan zou aangeven dat het verzoek informeel en volledig vrijblijvend is. Daarom zullen wij enkel op die verzoeken ingaan na akkoord van onze klant zelf.

Als er niet wordt ingegaan op het verzoek dan zou de fiscale controle zijn normale verloop moeten kennen en moet de belastingadministratie ter plaatse komen. En als de controleur ter plaatse een back-up vraagt dan is dat niet altijd mogelijk omdat de boekhouding verwerkt wordt door een externe boekhouder. Zelfs bij het beroepsinstituut zijn er geen gevallen gekend waarbij de belastingadministratie dan een sanctie oplegt omdat, in strikte zin, de controlebepalingen daardoor overschreden worden.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

 

Samenvatting: 
Vlaams Beschermingsmechanisme 3, E-audit als belastingcontrole