Nieuwsbrief 2021-04

http://profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202021.04.pdf

Vlaams Beschermingsmechanisme 6

Vlaams Beschermingsmechanisme 6 is er! Aanvragen indienen kan vanaf 16/04/2021 tot 15/05/2021. Alles gebeurt nog steeds via de website van Vlaio. Indien nodig staan wij u bij om de gevraagde gegevens te bezorgen.

UBO-register: jaarlijkse bevestiging

Bestuurders van ‘juridische entiteiten’ (vennootschappen en VZW’s maar ook maatschappen en stichtingen)  moeten sinds eind 2019 in het UBO-register (‘Ultimate Beneficial Owners’-register) vermelden wie hun ‘uiteindelijke begunstigde’ is. Het register vindt zijn oorsprong in de Witwaswet van 18/09/2017. De modaliteiten zijn uitgewerkt in het KB van 30/07/2018 en werden gewijzigd en aangevuld door het KB van 23/09/2020. In principe gaat het erom dat de identiteit wordt bekend gemaakt van de natuurlijke personen-aandeelhouders die minstens 25% van de aandelen of stemrechten aanhouden. Als dat niet mogelijk is dan moeten de bestuurders zelf in het register vermeld worden.

Waarschijnlijk is de inschrijving wel al gebeurd maar u mag ook de jaarlijkse bevestiging niet vergeten. Bovendien moeten alle wijzigingen sowieso binnen de maand in het register ingeschreven worden. Bij wijzigingen gaat er telkens een nieuwe termijn van één jaar voor de bevestiging van start.

Om praktische redenen heeft de overheid de eerste bevestiging van alle gegevens in 2020 automatisch gedaan. Voor 2021 was de deadline bepaald op 30 april maar alweer om praktische redenen en lopende discussies omtrent het aanleveren van bewijsstukken is er uitstel tot 31/08/2021.

Wijzigingen en bevestigingen doet u door aan te melden als onderneming op de website https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register. Daarna kan u de desbetreffende entiteit zoeken via ondernemingsnummer en daarop klikken. Voor de jaarlijkse bevestiging is een eenvoudige knop voorzien.

Controleverslag in MyMinfin

Na afloop van een belastingcontrole stelt de belastingadministratie een verslag op over het verloop van de controle, de gecontroleerde elementen en, indien van toepassing, het resultaat van de controle.

Als de controle na 8 januari 2021 werd afgesloten, zal het controleverslag te raadplegen zijn via MyMinfin bij ‘Mijn documenten’. De FOD Financiën wil zo meer transparantie creëren voor de belastingplichtigen.

Enkel de belastingplichtige (of de wettelijke vertegenwoordiger als het om een onderneming gaat) heeft toegang tot het controleverslag.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Vlaams Beschermingsmechanisme 6, UBO-register: jaarlijkse bevestiging, Controleverslag in MyMinfin