Nieuwsbrief 2021-05

http://profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202021.05.pdf

Kanaal Z - Alle Zaken op een Rijtje

  

         

Op zaterdag 15/05/2021 verschijnt Profit & Tax in een aflevering van Alle Zaken op een Rijtje op Kanaal Z. De aflevering is tijdens de middag en rekening houdende met de populariteit van onze sector verwachten we zelf niet al te hoge kijkcijfers. De aflevering kan achteraf wel herbekeken worden op de website.

BTW vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Ter attentie van kleine ondernemingen: indien uw omzet voor 2020 lager was dan 25.000 EUR dan zal u in de loop van mei een brief ontvangen via MyMinfin. De bedoeling is om meer belastingplichtigen te overtuigen in te gaan op de vrijstellingsregeling van BTW voor kleine ondernemingen. Hierdoor zal de belastingadministratie minder BTW-aangiftes moeten verwerken en wordt uw administratie wat eenvoudiger en goedkoper. Er zijn dus zeker voordelen verbonden aan deze vrijstellingsregeling maar bepaalde sectoren en handelingen blijven uitgesloten.

Enkele belangrijke zaken voor wie overweegt om over te schakelen naar deze regeling:

  • Op de BTW die de afgelopen jaren in aftrek werd gebracht voor ‘bedrijfsmiddelen’ is een herziening van toepassing en hiervan zal dus een deel terugbetaald moeten worden.
  • Vanaf de overschakeling is er geen BTW-aftrek meer toegelaten.
  • Bij aankopen in andere Europese landen mag uw BTW-nummer niet meer vermeld worden en is de buitenlandse BTW niet aftrekbaar. Geeft u toch u BTW-nummer door dan zal er geen BTW op de factuur staan en moet u een bijzondere BTW-aangifte indienen om de Belgische BTW hierop te betalen.
  • Er is wel nog een jaarlijkse klantenlisting in te dienen.

Fiscale aftrekbaarheid van giften

Giften van minimaal 40 EUR aan een erkende instelling geven recht op een belastingvermindering. Meerdere kleine giften zijn mogelijk zolang die op jaarbasis aan 40 EUR per instelling komen.

In personenbelasting komt de belastingvermindering voor giften gedaan in 2021 op 45%. Als corona gunstmaatregel was dat 60% voor giften in 2020. Uit de attesten op Tax-On-Web (eindelijk beschikbaar sinds 05/05/2021) blijkt dat heel wat mensen hierdoor tot een extra inspanning gemotiveerd werden. U vergeet best niet om het verplichte attest te bezorgen aan de boekhouder als u de belastingaangifte niet zelf indient.

In vennootschapsbelasting is er niets veranderd: hier blijft de gift gewoon aftrekbaar als beroepskost en hangt de fiscale besparing dus af van meerdere factoren. Aangezien de aftrek niet overdraagbaar is, zal er enkel een belastingbesparing zijn in boekjaren waarin er geen verlies is.

Er gelden wel enkele beperkingen. Het aftrekbare bedrag van de giften in personenbelasting per belastingplichtige is beperkt tot 20% van uw totaal netto-inkomen of maximum 397.850 EUR. In de vennootschapsbelasting is de aftrek beperkt tot 5% van de fiscale winst vóór aftrek van de gedane giften of maximum 500.000 EUR. Die maximale belastingverminderingen hebben we echter nog nooit zien overschreden worden.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Kanaal Z – Alle Zaken op een Rijtje, BTW vrijstellingsregeling kleine ondernemingen, Fiscale aftrekbaarheid van giften