Nieuwsbrief 2021-08

http://profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202021.08.pdf

Winwinlening

Het is als startende onderneming niet altijd makkelijk om het nodige kapitaal te verzamelen. Door de coronacrisis zijn bovendien heel wat ondernemingen op zoek moeten gaan naar financieringsmogelijkheden om die moeilijke periode te overbruggen. Om dit probleem op te lossen, moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om een zogenaamde winwinlening te verstrekken aan KMO’s. Het systeem wordt dan ook populairder: er zijn in de eerste helft van 2020 zelfs 1.633 leningen afgesloten van bijna 36 miljoen euro.

Een winwinlening is een lening die een KMO kan aangaan bij één of meerdere particulieren. Als particulier kan je maximum 75.000 EUR uitlenen aan een KMO gedurende een looptijd van 5 tot 10 jaar. Die termijn is gewijzigd voor contracten afgesloten na 6 oktober 2020 want tot dan was de minimale looptijd nog 8 jaar en konden veel mensen door deze relatief lange aflossingstermijn niet overtuigd worden. Als vennootschap kan je in totaal 300.000 EUR ontlenen onder winwinleningen. Omwille van het maximumbedrag per particulier kan dat dus best over minstens vier leningen gespreid worden.

De rente van zo’n winwinlening bedraagt voor 2021 minimum 0,875% en maximum 1,75%. Voor een KMO is dat dus een manier om aan een lage intrestvoet geld te lenen. En voor particulieren is er, bovenop de rente van de KMO, een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% van het openstaand kapitaal van de winwinlening. Daarnaast blijft het risico voor de particulier redelijk beperkt: als de KMO de lening niet kan terugbetalen dan krijgt de ontlener 40% van het verschuldigde bedrag terug via een eenmalig belastingkrediet.

Op die manier kan een particulier dus gedurende vijf tot tien jaar een jaarlijks nettorendement (na roerende voorheffing) behalen van 3,725%. Dit is natuurlijk een stuk meer dan de vergoeding op een klassiek spaarboekje wat de winwinlening tot een fiscaal voordelige investering maakt voor wie zijn geld daar geparkeerd heeft en er een ondernemer als vriend of familielid mee uit de nood helpen.

Praktisch moet u voor de winwinlening een akte en aflossingstabel opmaken waarvan de modellen beschikbaar zijn via  www.pmvz.eu/winwinlening. Binnen de drie maanden moeten deze dan worden verstuurd naar Winwinlening, Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel of digitaal naar [email protected].

Voorbeeld

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Winwinlening