Nieuwsbrief 2021-09

http://profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202021.09.pdf

Half miljard euro 'slapende tegoeden

Volgens cijfers van de FOD Financiën ligt er in België exact 568.156.672,50 EUR ‘te slapen’ bij de fiscus. Het gaat om tegoeden die de rechtmatige eigenaars nog altijd kunnen opeisen maar die na 30 jaar aan de staatskas toekomen.

Slapende tegoeden zijn bankrekeningen, verzekeringsovereenkomsten of kluizen waarmee al een bepaalde tijd, voor rekeningen bijvoorbeeld 5 jaar, niets is gebeurd en waar er ook geen contact meer over is geweest tussen de houder of de rechthebbende (bv. een erfgenaam) en de financiële instelling. Vaak voorkomende situaties zouden bankrekeningen zijn die grootouders voor hun kleinkinderen hadden geopend, maar waarvan ze hen nooit op de hoogte hebben gebracht.

De fiscus beheert de tegoeden via de deposito- en consignatiekas. Iedereen kan via deze website controleren of er nog ergens vergeten geld ligt te wachten. Als het slapende tegoed minder dan 60 EUR bedraagt, kan de eigenaar het geld niet meer recupereren.

In 2020 waren er 5.172 aanvragen tot terugbetaling. In bijna de helft van de gevallen bleken er toch geen slapende tegoeden te zijn. Een klein aantal dossiers werd afgesloten zonder uitbetaling. Er wordt natuurlijk aan de aanvragers gevraagd de nodige stukken  voor te leggen om de aanspraak te verantwoorden. De 2.064 uitbetaalde aanvragen kwamen op een totaal van 11,2 miljoen EUR.

Verzekeringen voor zelfstandigen

Starten als zelfstandige brengt heel wat risico’s met zich mee. Daarom kan u zich best goed laten verzekeren tegen deze risico’s. Hierbij een lijstje aan verzekeringen die nuttig kunnen zijn  als zelfstandige en de fiscale gevolgen ervan:

  1. Een verzekering gewaarborgd inkomen keert bij ziekte en of ongevallen een vergoeding uit als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.  De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het verzekerde bedrag, het percentage van arbeidsongeschiktheid en het uitgekeerde loon als zelfstandige. Met de polis gewaarborgd inkomen kan u maximaal 80% van uw loon verzekeren. De premie is fiscaal 100 % aftrekbaar en kan door de vennootschap betaald worden. Aangezien de premie volledig aftrekbaar is, zal de eventuele later uitkering wel belastbaar zijn.
  2. Met een hospitalisatieverzekering kunt u zich verzekeren voor het geval u door een ongeval of zware ziekte in het ziekenhuis belandt. De factuur kan u dan doorschuiven naar uw verzekeraar en deze betaalt het remgeld terug na tussenkomst van de mutualiteit. Let wel op: de premie is fiscaal niet aftrekbaar.
  3. Een ongevallenverzekering voorziet ook in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid na een ongeval en betaalt meestal ook de hospitalisatiekosten. Let wel op: ook deze premie is fiscaal niet aftrekbaar.
  4. Via een verzekering beroepsaansprakelijkheid bent u ingedekt tegen kosten die u zou maken als gevolg van onopzettelijke schade door een contractuele of een beroepsfout. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is overigens verplicht in heel wat sectoren. Deze is uiteraard fiscaal aftrekbaar. Een eventuele uitkering is dan weer belastbaar.
  5. Een verzekering tegen belastingcontrole vergoedt alle kosten en erelonen van een boekhouder of advocaat. Ook eventuele deurwaarderskosten worden vergoed. Let wel op: eventuele boetes en bijkomende belastingen naar aanleiding van de belastingcontrole worden niet vergoed.
  6. Via uw sociale bijdragen bouwt u een wettelijk pensioen op. Het wettelijk pensioen kan tegenvallen, maar er zijn mogelijkheden om dat aan te vullen. VAPZ of IPT zijn het meest aan te raden als pensioenverzekering. Wegens de complexiteit van deze zaken gaan we hier verder niet op in maar beide zijn wel fiscaal aftrekbaar.
  7. Via een verklaring van onbeslagbaarheid kan een zelfstandige de gezinswoning beschermen tegen de gevolgen van een faillissement. Dit is geen klassieke verzekering, maar wel een akte die door een notaris wordt verleden. Aangezien het gaat om de gezinswoning is de factuur van de notaris fiscaal niet aftrekbaar.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

 

Samenvatting: 
Half miljard euro ‘slapende tegoeden’miljard euro ‘slapende tegoeden’, Verzekeringen voor zelfstandigen