Nieuwsbrief 2021-11

http://profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202021.11.pdf

Fiscaliteit bij relatiegeschenken

Tijdens de eindejaarsperiode worden nog steeds vaak geschenken uitgedeeld aan klanten en zakenrelaties. Maar hoe zit het met de fiscale aftrekbaarheid van die geschenken?

In de inkomstenbelasting zijn relatiegeschenken maar voor 50% aftrekbaar als beroepskost. Wanneer de kostprijs van geschenken op meer dan 125 EUR (incl. btw) per persoon komt, dan is dat voor uw zakenrelatie te beschouwen als een belastbaar voordeel alle aard. In dat geval moet er een fiscale fiche opgemaakt worden voor de ontvanger om de ‘aanslag geheime commissielonen’ te vermijden. Het geschenk is voor u dan wel 100% aftrekbaar, maar de ontvanger van het geschenk zal waarschijnlijk minder enthousiast zijn vanwege de belasting die hij hierop moet betalen. Ook omdat hij op die manier de effectieve kostprijs van het geschenk zal kennen, is dat om commerciële redenen meestal beter te vermijden.

Op vlak van btw-wetgeving zit de situatie iets anders in elkaar. Het grensbedrag voor btw-aftrek bedraagt hier 50 EUR (exclusief btw) en is dus een stuk lager. Ook hier geldt het bedrag per relatie. Alle gebruikelijke voorwaarden voor btw-aftrek blijven uiteraard ook gelden. In een Circulaire van 12/10/2017 schikt de fiscus zich naar een uitspraak van het Europees Hof en aanvaardt ze het “substance-over-form”-principe maar er moet wel nog steeds een factuur zijn. Bij tabak en alcohol (geestrijke dranken met meer dan 22% alcohol) als geschenk is er geen btw-aftrek behoudens in enkele zeer specifieke uitzonderingsgevallen.

Enkele kleine tips:

  1. De fiscus durft de aftrekbaarheid van relatiegeschenken in twijfel trekken en vermoeden dat het om privé aankopen gaat. Om te kunnen bewijzen dat er wel degelijk relatiegeschenken zijn uitgedeeld (en dat u niet gewoon uw wijnkelder heeft aangevuld), raden we aan om op de factuur uw zakenrelatie te vermelden.
  2. De maximum bedragen gelden telkens per zakenrelatie. Als u bijvoorbeeld 5 flessen wijn aankoopt van 30 EUR per stuk en deze aan 5 verschillende klanten uitdeelt dan is de btw wel degelijk aftrekbaar. Als die 5 flessen voor één klant bedoeld zijn, dan is dat niet het geval en moet die klant zelfs inkomstenbelasting betalen op dat geschenk.
  3. Te vaak worden reclameartikelen als relatiegeschenken verwerkt in plaats van als publiciteit. Op publiciteit zit geen fiscale beperking dus die verwarring is spijtig. Om als publiciteit in aanmerking te komen, moet er een grote verspreiding van de artikelen zijn, ze mogen maar een geringe waarde hebben en het logo of de firmanaam van de schenkende onderneming moet duidelijk en blijvend op het artikel vermeld staan. Verbruiksgoederen (zoals drank en chocolade) kunnen niet onder de noemer reclameartikelen vallen.

Let op:

  • Deze nieuwsbrief behandelt niet de geschenken aan personeel want daarvoor gelden er andere regels. Hiervoor verwijzen wij u graag naar onze Nieuwsbrief 2018-12. Er wordt gewerkt met bepaalde maximum bedragen voor bepaalde feesten (bv. Sinterklaas of Kerstmis). De bedragen die daarin vermeld worden, zijn op dit moment nog steeds van toepassing.
  • Bij geschenkbonnen zit de btw-regeling wat complexer. Het komt erop neer dat voor ‘single purpose vouchers’ zal er wel een factuur met btw-aftrek mogelijk zijn. Bij ‘multi purpose vouchers’ is dat niet mogelijk omdat het btw-tarief pas kan bepaald worden op het moment van gebruik.
  • Bij het ontvangen van mooie geschenken maakt u best even de bedenking dat u dan het risico loopt om er belasting op te moeten betalen. Als de schenker van plan is er een fiscale fiche voor op te maken dan is het geschenk weigeren de enige manier om die belasting te vermijden.

 

 

 

DISCLAIMER

Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Fiscaliteit bij relatiegeschenken