Nieuwsbrief 2021-12

http://profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202021.12.pdf

VVPRbis - verstrenging vanaf 01/01/2021

Bepaalde ‘nieuwe’ vennootschappen kunnen dividenden uitkeren aan 20% roerende voorheffing (uit winstverdeling van 2de boekjaar) of 15% roerende voorheffing (uit winstverdeling van 3de boekjaar) in plaats van aan 30% roerende voorheffing. Om te genieten van dit VVPRbis-regime moeten de dividenden:

  • uitgekeerd zijn door kleine vennootschappen.
  • komen uit aandelen op naam.
  • komen uit aandelen waarvan de inbreng in geld is gebeurd.
  • komen uit aandelen waarvan de inbreng is gebeurd vanaf 01/07/2013.
  • komen uit aandelen die in volle eigendom behouden zijn vanaf de inbreng.

Op de Ministerraad van 10/12/2021 is een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de toepassingsvoorwaarden van het VVPRbis-regime verstrengt vanaf 1/01/2022.

De nieuwe toepassingsvoorwaarden hebben betrekking op de volstorting met als gevolg dat:

  • vennootschappen waarvan het kapitaal niet volledig volstort is, dit moeten regelen tegen 31/12/2021 als ze in 2022 of 2023 willen genieten van een verlaagd tarief aan roerende voorheffing voor hun VVPRbis-aandelen.
  • dividenduitkeringen voor VVPRbis-aandelen die op 1/01/2022 niet volledig volstort zijn, pas recht zullen geven op een verlaagd tarief vanaf 2024.
  • voor vennootschappen die tussen 1/05/2019 en vandaag beslist hebben dat de volstorting van het kapitaal niet meer diende te gebeuren als gevolg van een statutenwijziging, tijd hebben tot 31/12/2022 om die beslissing ongedaan te maken door een bijkomende termijn in het voorontwerp.

Heel wat ‘nieuwe’ vennootschappen hebben na de oprichting gewacht om dividenden te kunnen uitkeren onder het gunstige VVPRbis-regime en zien zich nu geconfronteerd met deze belangrijke wijziging in de spelregels. Ondanks deze late beslissing hebben we geen weet van een overgangsregeling. Over een minimumkapitaal van 18.550 EUR voor VVPRbis-aandelen wordt niets gemeld. Aangezien de fiscale regeling dateert van voor de aanpassing van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is daar ook lang discussie over geweest. Op dit moment is een volstorting de enige mogelijkheid om  op koers te blijven voor uitkering van VVPRbis-dividenden. Want een kapitaalverlaging bij de notaris zal in 2021 nog moeilijk haalbaar zijn. Daarmee is in het voorontwerp geen rekening gehouden.

Als er bijkomende wijzigingen gebeuren aan het VVPR-bis regime zal er misschien veel meer gebruik moeten gemaakt worden van de liquidatiereserve. Die hebben we vroeger al eens besproken (Nieuwsbrief 2015-04), maar volgend jaar komen we daar zeker eens op terug in een nieuwsbrief aangezien die regeling dan voor velen aan belang zal winnen.

 

2021 is voorbij

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
VVPRbis – verstrenging vanaf 01/01/2022, 2021 is voorbij