Nieuwsbrief 2022-03

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202022.03.pdf

Aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

De fiscus heeft het formulier (en de voorbereidende documenten) voor de aangifte in de personenbelasting (aanslagjaar 2022) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28/03/2022. Er zijn 34 codes verdwenen en 44 nieuwe codes bij gekomen. De wijzigingen spelen zich af in het kader van buitenlands vastgoed, personen ten laste, coronamaatregelen, belastingvermindering voor een laadpaal en het nultarief voor bepaalde buitenlandse inkomsten (vrij uitzonderlijk en technisch).

De formulieren (per gewest) vindt u hier. De aangifte invullen, zou pas vanaf mei mogelijk zijn. Op Tax-On-Web is de aangifte dus voorlopig nog niet beschikbaar.

Steun aan Oekraïne

De afgelopen tijd zijn er verschillende liefdadigheidsacties gestart om de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne te steunen. Voor de aftrekbaarheid van giften in geld verwijzen we naar onze Nieuwsbrief 2021-05. Voor materiële hulp zijn er enkele aangepaste regels die gelden tot 30/06/2022.

In normale omstandigheden is de btw op de geschonken goederen verschuldigd. Die wordt dan wel berekend op de aankoopprijs van het product en dus niet op de normale verkoopprijs. Het weggeven van goederen aan slachtoffers als steun aan Oekraïne is hier echter een uitzondering op: hiervoor moet de afgetrokken btw bij de aankoop niet meer geregulariseerd worden als er aan een paar voorwaarden voldaan is:

  1. Het moet gaan om goederen die nuttig zijn voor de slachtoffers (bijvoorbeeld smartphones, kledij of geneesmiddelen). Luxegoederen en ook oorlogsmateriaal zijn uitgesloten.
  2. De goederen moeten geschonken worden aan de ambassade van Oekraïne, een Belgische overheidsinstelling (bijvoorbeeld het OCMW), het Belgisch Rode Kruis of een Belgische ngo die gespecialiseerd is in het verstrekken van humanitaire hulp. U mag de goederen dus niet rechtstreeks schenken aan Oekraïense vluchtelingen.
  3. De gift moet volledig gratis zijn zonder enige vergoeding (zelfs verzendingskosten).
  4. Er moet een attest, een schenkingsdocument en een ontvangstbevestiging opgemaakt worden door de begunstigde instelling die de goederen ontvangt. In het schenkingsdocument moeten enkele verplichte vermeldingen staan. Die vermeldingen kan u hier terugvinden. De ontvangstbevestiging kan gewoon via ondertekening van het schenkingsdocument.

U geeft het document best ook aan de boekhouder door zodat die voor een correcte verwerking in de boekhouding kan zorgen.

Vluchtelingen uit Oekraïne aanwerven als personeel is mogelijk. Wel moeten ze bij de Dienst Vreemdelingenzaken geregistreerd zijn als ‘tijdelijk beschermde’ en bij de gemeente een ‘elektronische A-kaart’, of in afwachting daarvan een ‘bijlage 15’, aanvragen.

En voor Belgen die vluchtelingen in huis opvangen, heeft de fiscus hier een antwoord geboden op enkele prangende vragen.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.

Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

Samenvatting: 
Aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, Steun aan Oekraïne